Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Μήνυμα Μητροπολίτου ΓΟΧ Περιαώς και Σαλαμνίνος Γεροντίου Β για την τεσσαρακοστή

Πρός τούς Πανοσιολογιωτάτους καί Αἰδεσιμολογιωτάτους Ἱερεῖς, τίς σεπτές Μοναστικές ἀδελφότητες τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τά ἐντιμώτατα Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος.

«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατά τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν ἀγγέλων εὐπρέπεια καί ἡ πρός Θεόν παρρησία.»

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίω,

Καί πάλιν γιά ἄλλη μία χρονιά διανοίγεται ἔμπροσθέν μας ἀπό τήν αὔριον τό στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀγώνων, ἡ ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Ἡ νηστεία ἡ ὁποία εἶναι μέσον μετανοίας καί ψυχικῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ταπεινώσεως τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος συναισθανόμενος ὅλο τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν του καί θεωρῶν τόν ἑαυτό τοῦ ἀνάξιον νά πλησιάσει εἰς τόν Θεόν, κύπτει ἐν ταπεινώσει διά νηστείας καί μετανοίας καί ζητεῖ τό ἔλεος τῆς θείας εὐσπλαχνίας.

Διότι νηστεία ἄνευ μετανοίας καί ψυχικῆς ταπεινώσεως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι ξηρά καί ἐγωϊστική πράξις ἄνευ πνευματικῆς ἀξίας.

Αὐτόν τόν σκοπόν μετανοίας καί ταπεινώσεως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶχε καί ἡ νηστεία «τῆς ἡμέρας τοῦ ἐξιλασμοῦ» εἰς τούς Ἑβραίους (Λευϊτικόν ΚΖ΄, 27-32). Καί κατά τό παράδειγμα τῶν Νινευϊτῶν ἡ ἐπιστροφή πρός τόν Θεόν καί ἡ μετάνοια διά ταύτης τῆς νηστείας ἐκδηλώνεται.

Ἀλλ’ ἡ νηστεία δέν εἶναι μόνον μέσον ἰσχυρόν μετανοίας καί ἐξυψώσεως τοῦ ἀνθρώπου πρός τῶν Θεόν. Εἶναι ἀκόμα καί χαλινός τῶν ἐπιθυμιῶν τῆς σαρκός καί σταυρός τῶν παθῶν καί νέκρωσις αὐτῶν.

Ὅσοι εἶναι τοῦ Χριστοῦ, τήν σάρκα ἐσταύρωσαν μαζί μέ ὅλα τά πάθη της καί τίς ἐπιθυμίες, διακηρύττει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ (Γαλατ. Ε΄, 24). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλλει: «Τῆς σαρκός πρόνοιαν μή ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας», δηλαδή μή κοιτάζετε πῶς καί πῶς νά ἱκανοποιήσετε τίς ἐπιθυμίες τοῦ σώματος. (Ρωμ. ΙΓ΄). Ἀλλά τί; Δουλεύσατε λέγει καί χαλιναγωγήσετε τό σῶμα, ὑποτάσσοντας αὐτό εἰς τήν ψυχήν.

Ἔτσι ἀκριβῶς, ἡ ἁγία νηστεία εἶναι τό καταλληλότερον μέσον τῆς ἀσκήσεως πρός χαλιναγώγησιν καί καθυπόταξιν τῆς σαρκός εἰς τό πνεῦμα.

Ἀπαραίτητο συμπλήρωμα τῆς νηστείας καί τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι ἡ προσευχή ἡ ὁποία ὅταν γίνεται μέ πίστη καί ταπείνωση σβήνει ἁμαρτίες, διώχνει τούς δαίμονες, ἐλέγχει τά στοιχεῖα τῆς φύσεως, ἀνασταίνει νεκρούς, βγάζει ψυχές ἀπό τόν Ἅδη, κάνει θαύματα καί σημεῖα.

Ἡ προσευχή λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἶναι ἕνωση ἀνθρώπου καί Θεοῦ, συντήρηση τοῦ κόσμου, καταλαγή μέ τό Θεό, μητέρα τῶν δακρύων, συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων, γέφυρα πού σώζει ἀπό τούς πειρασμούς, τεῖχος πού προστατεύει ἀπό τίς θλίψεις, συντριβή τῶν δαιμονικῶν ἐπιθέσεων, πελέκι τῆς ἀπελπισίας, λύση τῆς λύπης, ἀπαλλαγή τοῦ θυμοῦ, φυγή τῶν ἀρετῶν, πρόξενος τῶν θείων χαρισμάτων, τροφή τῆς ψυχῆς, φωτισμός τοῦ νοῦ καθρέφτης τῆς πνευματικῆς προκοπῆς

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίω,

Πατρικά καί ἀνεπιτήδευτα εὔχομαι μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου νά διέλθετε μέ ἀγωνιστική διάθεση καί ἱερή συγκίνηση (κατάνυξη) τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί ὁ Θεός νά μᾶς ἀξιώσει νά φθάσουμε αἰσίως στό τέρμα νικητές, γιά νά προσκυνήσουμε τά Πάνσεπτα Πάθη καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν, τοῦ «Θείου Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ»


Μετά Πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ὁ Μητροπολίτης

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αγαπητές Φίλες,
Αγαπητοί Φίλοι,

Σας κάλεσα σήμερα εδώ, πρώτα απ’ όλα γιατί σας οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμβολή σας στη σωστή ενημέρωση των Πειραωτισσών και των Πειραιωτών ενόψει των Δημοτικών Εκλογών.

Σας κάλεσα, επίσης, γιατί μέσα από εσάς θέλω να απευθυνθώ στην κοινή γνώμη που εσείς εκπροσωπείται.

Στους πολίτες που πρέπει πια να συμβάλλουμε όλοι μας να κατανοήσουν σωστά το διακύβευμα της μεθαυριανής Κυριακής.

Το διακύβευμα της κάλπης μέσα από την οποία θα προκύψει η νέα Δημοτική Αρχή του Πειραιά.

Εμείς από αύριο οφείλουμε να σιωπήσουμε και θα σιωπήσουμε.

Διότι ο λόγος πια ανήκει στους πολίτες, ανήκει στους δημότες, ανήκει σ’ αυτούς που αποφασίζουν για το μέλλον τους, την πόλη τους, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ζήσουν τα παιδιά τους, θα σπουδάσουν, θα αναζητήσουν δουλειά, θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στο περιβάλλον, στις γειτονιές τους, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στην ανάπτυξη.

Ελπίζω, για να μην πω ότι είμαι σίγουρος, ότι υπήρξατε αυτόπτες μάρτυρες και κριτές της έντιμης και επίμονης προσπάθειας που εξαρχής καταβάλαμε για να μετατρέψουμε αυτή την προεκλογική περίοδο σε μία περίοδο προτάσεων και διαλόγου για την έξοδο του Πειραιά από το τέλμα, από την παρακμή, από το μαρασμό.

Μια προσπάθεια που είχε ως κύριο στόχο της τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη συγκρότηση ενός αυθεντικού κινήματος ενεργών πολιτών, αποφασισμένων, επιτέλους, να πάρουν επάνω τους την υπόθεση της αποκατάστασης όσων αδικιών, και είναι πολλές, έχουν γίνει σε βάρος του Πειραιά.

Να πάρουν επάνω τους την υπόθεση της διεκδίκησης αυτών που ανήκουν στον Πειραιά.

Να πάρουν επάνω τους την υπόθεση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του, των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων, της ιστορικής του κληρονομιάς, του φυσικού του κάλλους, της πολιτιστικής του παράδοσης, του τεράστιου πλούτου που αντιπροσωπεύει για το παρόν και το μέλλον του ο πολυπολιτισμικός του χαρακτήρας.

Επέμεινα, και εξακολουθώ να επιμένω, από την αρχή μέχρι το τέλος, στον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα που είχε για τον Πειραιά, ειδικά για τον πολύπαθο Πειραιά, η αναμέτρηση για την ανάδειξη μιας νέας Δημοτικής Αρχής.

Δεν ζήτησα ούτε τη συνδρομή πολιτικών αρχηγών ούτε την εμπλοκή κομματικών μηχανισμών.

Σεβάστηκα την ανάγκη της πόλης να μείνει μακριά από αντιπαραθέσεις που δεν έχουν σχέση με τις προτεραιότητές της.

Κάλεσα τους συμπολίτες μου σ’ ένα διάλογο με στόχο τον προσδιορισμό των όρων και του περιεχομένου μιας ξεκάθαρης συμφωνίας μαζί τους.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχουμε να καθαρίσουμε τον Πειραιά από κάθε μορφής μόλυνση, ρύπανση, ασχήμια, αρχής γενομένης από τα σκουπίδια.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους θα επιλέξουμε τους τομείς και τις μορφές της αειφόρου ανάπτυξης που θέλουμε και μπορούμε να έχουμε σ’ αυτή την πόλη, ιδιαίτερα τώρα που αναβαθμίζεται ως Διεθνές Εμπορευματικό Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους θα μετατρέψουμε τον Καλλικράτη σε αποτελεσματικό εργαλείο εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου, μείωσης του χρέους του, βελτιστοποίησης των υπηρεσιών του.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους οι κακοποιημένες γειτονιές του θα αναβαθμισθούν περιβαλλοντικά, θα ομορφύνουν αισθητικά, θα ξαναγίνουν κύτταρα ζωής, δημιουργίας και ελπίδας. Θα ξαναβρούν το κέφι τους, θα ξαναβρούν τη συνοχή τους, θα ξαναποκτήσουν το βίωμα της αλληλεγγύης και τη στήριξη της φροντίδας και της πρόνοιας που οφείλουμε να τους εξασφαλίζουμε συνέχεια, καθημερινά, αποτελεσματικά.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους αυτά τα κοσμήματα του Πειραιά, που είναι η Καστέλα και το Μικρολίμανι, το Πασαλιμάνι και η Ζέα, η Πειραϊκή και οι παραλίες του, θα γίνουν γειτονιές αναφοράς και προσέλευσης επισκεπτών απ’ όλο το Λεκανοπέδιο, επισκεπτών από τα εκατομμύρια που διακινούνται με τις κρουαζιέρες και τις διαδρομές από και προς το λιμάνι.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους θα αναπλάσουμε το ιστορικό κέντρο, θα ενισχύσουμε το εμπορικό κέντρο, θα επανασχεδιάσουμε τη λειτουργία τους έτσι ώστε να αυξήσουμε την ελκυστικότητά τους, να αναδείξουμε τα ενδιαφέροντά τους, να τους μετατρέψουμε σε πόλο έλξης τουριστικών, αγοραστικών και ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους θα αναδείξουμε και θα ενοποιήσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, τις πολιτιστικές υποδομές, τις ιστορικές αναφορές, μεταβάλλοντας την ιστορική κληρονομιά του Πειραιά σε μέρος της καθημερινότητας και ζωντανό βίωμα για τους κατοίκους του και τους επισκέπτες του.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους ο Πειραιάς θα αποτρέψει τον κίνδυνο να μεταμορφωθεί σε έναν τεράστιο, έρημο και κενό χώρο ανάμεσα στην Αθήνα και το μεγάλο Λιμάνι.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους τα κουφάρια των υψηλής αρχιτεκτονικής σημασίας παλιών βιομηχανιών του θα μετατραπούν σε χώρους πρασίνου, ελεύθερου χρόνου, δημιουργικών αναζητήσεων, πολιτιστικών δράσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, χαράς και ψυχαγωγίας για τα παιδιά και τους νέους.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους θα αλλάξουν οι σχέσεις της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο, με το λιμάνι και με κάθε άλλον ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που εξυπηρετείται από την πόλη αλλά δεν της ανταποδίδει τα οφέλη που της αναλογούν.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους η Ακτή Μιαούλη θα ξαναγίνει ο κεντρικός δρόμος της μεγαλύτερης ναυτιλιακής δύναμης του κόσμου.

Για τους όρους και τους τρόπους με τους οποίους η λιμενική ζώνη θα αξιοποιηθεί τουριστικά και πολιτιστικά, ώστε να γίνει ένα με την πόλη, τη ζωή της, την προοπτική της ανάπτυξής της.

Με την Ακτή Πολιτισμού, με υψηλών απαιτήσεων τουριστικές επιχειρήσεις, με υψηλότερων απαιτήσεων προδιαγραφές για την ψυχαγωγία και την ανάπτυξη της πόλης.

Εκλαμβάνω την πλειοψηφία των συμπολιτών μου που μου έδωσε το μεγάλο προβάδισμα του Α’ Γύρου ως μία πλειοψηφία πολιτών που συνειδητά, με καθαρό μυαλό και ανοιχτή καρδιά προσυπόγραψαν την καθαρή συμφωνία που προτείναμε για την αναγέννηση του Πειραιά.

Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία αυτή θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα δυναμικότερη, ακόμα αποφασιστικότερη αν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι Δημοτικές Εκλογές δεν έσπρωχναν στην αποχή, δεν αποκαρδίωναν και δεν προκαλούσαν σύγχυση σ’ αυτή την άλλη, τη μεγαλύτερη και την κρισιμότερη πλειοψηφία των πολιτών που βρέθηκαν μπροστά σε διλήμματα που δεν ήταν δικά τους, που βρέθηκαν μπροστά σε προβλήματα που δεν ήθελαν ή δε μπορούσαν να λύσουν.

Διότι όταν διακυβεύεται το μέλλον και η προοπτική ενός Δήμου, ιδιαίτερα ενός Δήμου με τα προβλήματα του Πειραιά, κάθε άλλο διακύβευμα, άκαιρο και άτοπο, δε μπορεί να έχει θέση στον προβληματισμό των πολιτών. Μπορεί, όμως, να συντελέσει στην απομείωση της διάθεσης και της θέλησής τους να απαντήσουν με τη συμμετοχή τους στο μοναδικό ζητούμενο που είναι η επιλογή μιας νέας Δημοτικής Αρχής.

Αυτό το ζητούμενο δε μπορεί να είναι άλλο από το ζητούμενο της απάντησης σε ένα και μοναδικό ερώτημα: ποιος έχει τις προτάσεις και τις ικανότητες να οδηγήσει το Δήμο του Πειραιά μακριά από τα σημερινά του αδιέξοδα;

Με ποιον από τους υποψήφιους Δημάρχους οι Πειραιώτισσες και οι Πειραιώτες κινδυνεύουν να πιάσουν πάτο ή με ποιον από τους υποψήφιους Δημάρχους οι Πειραιώτισσες και οι Πειραιώτες μπορούν να πιάσουν λιμάνι με υποδομές, προϋποθέσεις, δυνατότητες, σχέδιο ανάπτυξης, σχέδιο αναστροφής μιας κατηφορικής πορείας;

Δυστυχώς αυτό το διακύβευμα, το κατεξοχήν αυτοδιοικητικό διακύβευμα, του Α’ Γύρου, επισκιάστηκε μέσα στη γενικότερη σύγχυση και τους προσωπικούς ή κομματικούς ανταγωνισμούς τους οποίους ο Πειραιάς έχει επανειλημμένα πληρώσει ακριβά.

Γι’ αυτό και κατανοώ απολύτως τους λόγους για τους οποίους το 60% σχεδόν των Πειραιωτισσών και των Πειραιωτών δεν πήγαν να ψηφίσουν.

Κατανοώ τα παράπονά τους, κατανοώ το θυμό τους, κατανοώ την αγανάκτησή τους, κατανοώ την απέχθειά τους.

Κάνω, μάλιστα ενώπιος ενωπίω την όποια αυτοκριτική μου αναλογεί στο βαθμό που, άθελά μου έστω, μπορεί να συνέβαλα και εγώ στη σύγχυση ή στο θυμό τους.

Εκείνο που δεν κατανοώ είναι το έργο που παίζεται αυτές τις δύο τελευταίες μέρες.

Μπροστά στα μάτια των αγανακτισμένων πολιτών.

Μπροστά στα μάτια των απελπισμένων Πειραιωτών.

Μπροστά στο μέλλον μιας πόλης που δεν αντέχει το χάσιμο άλλου χρόνου, το χάσιμο άλλων ευκαιριών, τη σύγκρουση κομματικών σκοπιμοτήτων και προσωπικών αντιθέσεων πάνω σε μια πόλη που θα αργοπεθαίνει, αν οι παραγωγικές της, οι δημιουργικές της, οι κοινωνικές της δυνάμεις δεν αποκτήσουν τη δυνατότητα να έχουν αυτό που αξίζουν και αυτό που μπορούν.

Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, που όλοι οφείλουν να καταθέσουν ψυχή και προγράμματα μπροστά στις συνειδήσεις και τις κρίσεις των πολιτών, να παίζουν παιχνίδια πολιτικών συναλλαγών που μας γυρίζουν χρόνια πίσω, μας θυμίζουν τους χειρότερους εαυτούς μας, απειλούν να μετατρέψουν τους ελεύθερους πολίτες σε προσωπικές και κομματικές πελατείες κομματαρχών και παραγόντων.

Αφήνω στην κρίση των Πειραιωτισσών και των Πειραιωτών τον κ. Μαντούβαλο και τη συμπεριφορά του.

Τη μια μέρα βγαίνει και λέει ότι οι Δημοτικοί του Σύμβουλοι δεν είναι αγέλη και η ψηφοφόροι του δεν είναι κοπάδι.

Την άλλη μέρα απευθύνει κάλεσμα στους ψηφοφόρους του να στοιχηθούν πίσω από τον κ. Μιχαλολιάκο, για τον οποίο δήλωνε το πρωί σε ραδιοφωνικό σταθμό περίπου ότι δεν μπορεί να βλέπει στα μάτια του.

Τη μια μέρα καταγγέλλει την παράταξή του για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε, τον απέβαλε, τον κατάγγειλε.

Την άλλη μέρα ανακαλύπτει ότι είναι οργανικό μέλος της παράταξής του και διεκδικεί τα εύσημα και τα αξιώματά της.

Στην κρίση των Πειραιωτισσών και των Πειραιωτών αφήνω, επίσης, το έργο που σκηνοθέτησε χθες ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, κ. Γιώργος Καρατζαφέρης, με τις ανήκουστες προσπάθειές του να συκοφαντήσει πρόσωπα και να παρέμβει σε ρόλο διαχειριστή μιας πολιτικής πολυκατοικίας, που φαίνεται ότι αποφάσισε να επιλέξει τους ενοίκους της.

Είμαι σίγουρος ότι η κρίση και η μνήμη του Πειραϊκού λαού θα οδηγήσει στα συμπεράσματα που θα υπαγορεύσουν και τη συμπεριφορά του στο Β’ Γύρο.

Είμαι σίγουρος ότι θα εκλάβουν ως προσβολή και της νοημοσύνης τους, και της αξιοπρέπειάς τους και της περηφάνιάς τους για την πόλη όλη αυτή την απαράδεκτη προσπάθεια χειραγώγησής τους.

Γιατί όλες αυτές οι κινήσεις ένα μόνο αποτέλεσμα μπορούν να έχουν. Να αυξήσουν την απέχθεια προς το πολιτικό σύστημα, ή ένα τουλάχιστον μέρος του, και δια αυτής να αυξήσουν την αποχή.

Είναι προφανές ότι ελπίζουν στην περαιτέρω μείωση των ποσοστών της αποχής, στη μεγαλύτερη απομάκρυνση μεγαλύτερου μέρους των νέων από την κάλπη.

Καλώ, λοιπόν, τις Πειραιώτισσες και τους Πειραιώτες να πουν όχι, να πουν το μεγάλο όχι σ’ αυτή την προσβολή, σ’ αυτή τη μηχανορραφία που στόχο της έχει ο επόμενος Δήμαρχος του Πειραιά να είναι Δήμαρχος μιας μειοψηφίας.

Να είναι ένας αδύναμος Δήμαρχος σε μια πόλη εγκαταλελειμμένη από τη συμμετοχή και τη συνοχή, την προσδοκία και την ελπίδα, τη θέληση και τη διεκδίκηση των κατοίκων της για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για μια καλύτερη γειτονιά, για ένα καλύτερο αύριο.

Οφείλω να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω τη μεγάλη πλειοψηφία των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του κ. Μαντούβαλου, γιατί με τις αποφάσεις και τις θέσεις τους είπαν πρώτοι το όχι σε ένα Δήμαρχο της μειοψηφίας, σ’ ένα Δήμαρχο κομματάρχη, σ’ ένα Δήμαρχο προϊόν παρασκηνιακών διαβουλεύσεων και κομματικών συναλλαγών.

Δίνουν το παράδειγμα που είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν όλοι οι Πειραιώτες. Όλοι αυτοί που αντιλαμβάνονται ότι ανάγκη της πόλης είναι η συμμετοχή των πολιτών της, είναι η ανάδειξη ενός ισχυρού και αφοσιωμένου στα καθήκοντά του Δημάρχου, η μεγαλύτερη δυνατή ισχυροποίηση και νομιμοποίηση μιας γνήσια αυτοδιοικητικής πλειοψηφίας έτοιμης και ικανής να αρπάξει από τα κέρατα τον ταύρο των μεγάλων προβλημάτων της πόλης.

Απευθύνομαι σε όλους τους Πειραιώτες.
Απευθύνομαι σε όλους των οποίων κατανοώ τις πικρίες και τις αμφιβολίες.
Απευθύνομαι ειδικότερα στους νέους, για το μέλλον των οποίων ο Δήμος πρέπει να μετατραπεί σε καταφύγιο και ταυτόχρονα ορμητήριο ενεργών πολιτών, δυναμικών πρωτοβουλιών, αποτελεσματικών απαντήσεων στους κινδύνους που πλανώνται πια πάνω από την πόλη.
Απευθύνομαι σε αυτούς που γνωρίζω καλά, με ξέρουν καλά, μοιραστήκαμε μια ζωή ιδέες, ευαισθησίες και αγώνες.


Σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς συμμετοχή, δεν υπάρχει συμμετοχή χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν υπάρχει ευημερία χωρίς δικαιοσύνη.

Κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική συστράτευση μπροστά σε δυνάμεις που αδιαφορούν για το δικαίωμα στην εργασία, για το δικαίωμα στη ζωή, για το δικαίωμα στην κοινωνική αλλαγή.

Ένα θερμό ευχαριστώ για τις πρώτες θερμές εκδηλώσεις των Αριστερών Δημοκρατικών Πολιτών του Πειραιά που μόλις προ ολίγου μου έστειλαν την ανακοίνωση της υποστήριξής τους στην υποψηφιότητά μου.

Είμαι σίγουρος ότι είναι η πρώτη θετική απάντηση στο κάλεσμά μου, στις προκλήσεις των ημερών. Θα ακολουθήσουν πολλές άλλες.

Γιατί ο Πειραιάς έχει μια πλούσια παράδοση δημοκρατικών απαντήσεων σε αντιδημοκρατικές και αδιαφανείς προκλήσεις.

Αυτή τη φορά βρισκόμαστε όλοι μπροστά σε ένα κοινό δίλημμα. Και στο δίλημμα αυτό πρέπει να δώσουμε μια κοινή απάντηση. Την απάντηση της μαζικής συμμετοχής για την εκλογή Δημάρχου και όχι κομματάρχη.

Για την ανάδειξη μιας δημοτικής πλειοψηφίας ενεργών πολιτών και όχι παλαιοκομματικών συναλλαγών.

Ο Πειραιάς δεν είναι τρόπαιο κομματικών ανταγωνισμών.

Ο Πειραιάς δεν θα γίνει έπαθλο προσωπικών συναλλαγών και αδιαφανών συμφωνιών.

Ο Πειραιάς έχει μόνο μια απαίτηση. Να συμφωνήσει καθαρά για τις λύσεις στα προβλήματά του, να είναι σίγουρος ότι ό,τι πούμε θα γίνει.

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού του Πέτρου Μαντούβαλου στηρίζει Γιάννη ΜίχαΜε εξαίρεση τον Νίκο Βλαχάκο, που ετάχθη υπέρ της υποψηφιότητας για το Δήμο Πειραιά του κου Βασίλη Μιχαλολιάκου, και άλλων 4-5 που δεν εξέφρασαν ανοιχτά την προτίμησή τους ενόψει των επαναληπτικών εκλογών του Β’ Γύρου, η συντριπτική πλειοψηφία των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του Συνδυασμού του κου Πέτρου Μαντούβαλου ετάχθησαν αναφανδόν υπέρ της στήριξης του υποψηφίου Δημάρχου και σημερινού Νομάρχη Πειραιά κου Γιάννη Μίχα. Την απόφασή τους αυτή ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης του Συνδυασμού, που έγινε υπό την προεδρία του κου Πέτρου Μαντούβαλου.

Ιδιαίτερα κατηγορηματικοί υπέρ της υποψηφιότητας του κου Γιάννη Μίχα ήταν ο κ. Φίλιππος Καμπούρης, η κα Βίκυ Αθανασοπούλου, ο κ. Γιώργος Βοϊδονικόλας, ο κ. Σπύρος Ταβουλάρης, η κα Μήνα Σαμαρά, η κα Ευθυμία Μουζακίτου, ο κ. Μιχάλης Κουλιζάκος, ο κ. Γιάννης Μαστρονικόλας, ο κ. Μιχάλης Μανιάτης, η κα Γκέλη Γεωργακέα, ο κ. Αντώνης Διγαλάκης, ο κ. Αριστομένης Σωτηρόπουλος, ο κ. Γιάννης Παπανικολάου, ο κ. Γιώργος Κλαδάκης, ο κ. Στέφανος Καλτσάς, η κα Τζοβάνα Φραγκούλη.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να προβούν σε δηλώσεις στήριξης του κου Γιάννη Μίχα επωνύμως και άλλοι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού του κου Μαντούβαλου.

Θερμή υποδοχή Γιάννη Μίχα στα Καμίνια

Περιοδεία σε γειτονιές των Καμινίων κατά τη διάρκεια της οποίας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και συζητήσει με πολλούς κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μίχας.

Ο κ. Μίχας που έτυχε της θερμής υποδοχής των πολιτών, τους ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του στον α’ γύρο των εκλογών και κάλεσε τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες σε πάνδημη συμμετοχή για να γυρίσει ο Πειραιάς οριστικά σελίδα.

Τώρα ψηφίζουμε για Δήμαρχο σημείωσε ο κ. Μίχας, απευθύνοντας ανοικτό κάλεσμα, τόσο σε όσους μετείχαν αλλά και στο πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών που για διάφορους λόγους δεν προσήλθε στις κάλπες, με αποτέλεσμα η αποχή στον Πειραιά να καταγράψει ποσοστά της τάξης του 54,5 %.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πειραιάς Πολιτών Καθαρή Συμφωνία» πραγματοποίησε επίσκεψη και σε ΚΑΠΗ της περιοχής κατά τη διάρκεια της οποίας συνομίλησε με τους παρευρισκομένους, τόσο για τα προβλήματα της πόλης όσο και για τους τρόπους με τους οποίους ο Δήμος μπορεί να αγκαλιάσει με περισσότερη μέριμνα και φροντίδα την γ’ ηλικία.
Το απόγευμα ο κ. Μίχας θα περιοδεύσει στο εμπορικό κέντρο του Πειραιά (οδός Σωτήρος) στο β’ διαμέρισμα.

Εκδήλωση ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία

Όσοι πέρασαν από το Μετρό Συντάγματος την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, «έκαναν μια στάση και άλλαξαν στάση!».
Περίπου 3.000 άτομα που μετακινήθηκαν με το μετρό αυτή την ημέρα, έκαναν μια στάση στο Σύνταγμα, στη μεγάλη γιορτή ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία, στην οποία 30 φορείς από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ παρουσίασαν το έργο τους, συζήτησαν και ενημέρωσαν το κοινό για θέματα ψυχικής υγείας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10η Οκτωβρίου), στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΜΕΛ Α.Ε.) και αποτέλεσε μία πρωτοβουλία της Κίνησης Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας - ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ., με τη συνδιοργάνωση του Δικτύου Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩΣ», της «ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων, (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) και της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Μουσική, χαμόγελα, συζήτηση, κατάθεση προβληματισμών και συναισθημάτων αποτέλεσαν μερικά από τα συστατικά της ημέρας, καθ’ όλη τη διάρκεια της οποίας φιλοξενήθηκε Έκθεση Ζωγραφικής έργων ληπτών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ενώ πραγματοποιήθηκε Εργαστήρι Κατασκευής κοσμημάτων & μικροαντικειμένων από το Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης Εναλλακτικών Δράσεων «ΔΙΑΔΡΟΜΗ - φορέας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και Εργαστήρι Ανακυκλώσιμων Υλικών από την Πυξίδα.

Ανάμεσα στους φορείς που Συμμετείχαν και η «ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ Μ.Κ.Ο» Πραξιτέλους 183, Πασαλιμάνι - Πειραιάς Τηλ: +30 210 4297222, +30 210 4297922 Ε-mail: merimnaz@otenet.gr / 2merimna@otenet.gr, του Ιατρού κ. Δημήτρη Θεοδωρολέα, μια καθαρά Πειραιώτικη Θεραπευτική και Συμβουλευτική Μονάδα, που έχει πολλά προσφέρει και στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.

Εκποιούνται και απομακρύνονται τα σαβουρόπλοια από το λιμάνι

Ανοιχτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά των πλοίων «Δημητρούλα», «Ανθή-Μαρίνα», «Ρομίλντα», «Μιλένα», «Μαρίνα», «Ροδάνθη» και «Νταλιάνα» αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίαση του.

Της Απόφασης αυτής προηγήθηκε απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν. 2881/2001, η οποία έκρινε ότι τα πλοία αυτά είναι επικίνδυνα και επιβλαβή και άρνηση των εταιριών στις οποίες ανήκουν, να τα απομακρύνουν οικειοθελώς.

Μετά την εκτίμηση της παρούσας αξίας των πλοίων από ανεξάρτητους εκτιμητές, το Συμβούλιο Διεύθυνσης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. προχώρησαν στην απόφαση εκποίησης.

Ο Ο.Λ.Π. ξεκινάει την εκποίηση πλοίων, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί στον Κεντρικό Λιμένα και δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ακτοπλοΐας.

Αμέσως μετά θα προχωρήσει στην εκποίηση των δεκάδων πλοίων τα οποία βρίσκονται στον εμπορικό λιμένα και τους χώρους ναυπηγοεπισκευής.

Το Λιμάνι του Πειραιά θα είναι τόσο στους χερσαίους χώρους, όσο και στο θαλάσσιο μέτωπο του το πιο καθαρό λιμάνι της Μεσογείου, ένα πραγματικό ecoport».

Εφτιαξαν αίµα από κύτταρα του δέρµατος!

Αίμα από κύτταρα του δέρµατος δηµιούργησαν καναδοί επιστήµονες, ανοίγοντας ένα νέο και πολύ σηµαντικό κεφάλαιο στις µεταγγίσεις. Με την ανακάλυψη αυτή, αφενός επιταχύνεται η διαδικασία µεταγγίσεων αίµατος και αφετέρου ενισχύεται η ασφάλειά της.

Στην πρώτη φάση της µελέτης τους, οι καναδοί ερευνητές συνέλεξαν από εθελοντές κύτταρα του δέρµατος που ονοµάζονται ινοβλάστες. Στη συνέχεια, µόλυναν εσκεµµένα τους ινοβλάστες µε έναν ιό µέσω του οποίου εισήχθη στα κύτταρα το γονίδιο OCT. Το συγκεκριµένο γονίδιο ανήκει στην οµάδα των γονιδίων που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των τεχνητών βλαστοκυττάρων. Ακολούθως, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν µέσα σε ένα µείγµα ουσιών του ανοσοποιητικού συστήµατος που ονοµάζονται κυτοκίνες. Από τις ουσίες αυτές προέκυψαν τα τελικά πρόδροµα αιµοποιητικά κύτταρα από τα οποία παράγεται το αίµα. Οπως αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές αναλύσεις, τα ερυθρά και τα λευκά αιµοσφαίρια, αλλά και τα αιµοπετάλια που παρήχθησαν από τα πρόδροµα αυτά κύτταρα λειτουργούν όπως τα κανονικά.

Το µόνο µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι δεν δίνει τόσο µεγάλες ποσότητες κυττάρων όσο οι τεχνικές που περιλαµβάνουν τη χρήση εµβρυακών κυττάρων. Η έρευνα που διεξήχθη µε επικεφαλής τον δρα Μικ στο Ινστιτούτο ΜακΜάστερ δηµοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Nature».

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δημήτρης Καρύδης για το Κονώνειο τείχος

«H πρωτοβουλία του ΣΚΑΙ λειτούργησε ως καταλύτης για την προστασία και την ανάδειξη του Κονώνειου Τείχους» δήλωσε ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δημήτρης Καρύδης ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο με Ερώτησή προς τον αρμόδιο Υπουργό είχε φέρει το θέμα στη Βουλή ζητώντας την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας που από το 2005 αδιαφορεί.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που ήταν παρών στο γήπεδο του Πορφύρα κατά τη μεγάλη εκστρατεία καθαρισμού των τειχών που οργάνωσε ο ΣΚΑΙ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη κινητοποίηση των φορέων και της νεολαίας του Πειραιά.

«Το Κονώνειο Τείχος ταυτίζεται όχι μόνο με το ιστορικό και το πολιτιστικό παρελθόν της πόλης μας αλλά με το παρόν και το μέλλον της. Η αναβάθμιση και η αξιοποίηση των αρχαιολογικών θησαυρών μας, δίνουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη του Πειραιά» τόνισε ο κ. Καρύδης.

«Αυτό πλέον το έχουν συνειδητοποιήσει βαθιά όλοι οι Πειραιώτες ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων. Το Κονώνειο Τείχος που προστάτευε τον Πειραιά στην αρχαιότητα, τον ενώνει στην σύγχρονη εποχή» κατέληξε ο βουλευτής.
Τέλος, ο Δημήτρης Καρύδης επισήμανε ότι αποτελεί ιδιαίτερα θετικό γεγονός η διάθεση 500 χιλιάδων ευρώ από τον Νομάρχη Πειραιά, κ. Γ. Μίχα για την προστασία και την ανάδειξη του Κονώνειου Τείχους.

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Έντονο ενδιαφέρον για τα νησιά του Αργοσαρωνικού από τον βουλευτή Α Πειραιά και Νήσων κ. Δημήτρη Καρύδη

Aναφορά με θέμα τα προβλήματα που δημιουργεί η μετάταξη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) από τα νησιά του Αργοσαρωνικού στο Δήμο Πειραιά, κατέθεσε, σήμερα, στη Βουλή, ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Καρύδης.

Η μετάταξη του προσωπικού της ΤΥΔΚ η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα σε όλα τα νησιά του Αργοσαρωνικού καθώς μένουν χωρίς τεχνική υποστήριξη.

Στην αναφορά προτείνεται το προσωπικό της ΤΥΔΚ να μη μεταταχθεί στο Δήμο Πειραιά αλλά στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που δημιουργεί ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
Οι εν λόγω μετατάξεις στην Περιφερειακή Ενότητα είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσουν στη μελέτη, υλοποίηση και παρακολούθηση των Δημοσιών Έργων και των Έργων Υποδομής στην περιοχή. Η λύση αυτή θα έχει άμεσα αποτελέσματα ενώ δεν θα επιβαρύνει τα νησιά με επιπλέον κόστος.

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Επίσκεψη στα Κύθηρα, το Σάββατο και την Κυριακή, 21-22 Αυγούστου, πραγματοποίησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πειραιά και Νήσων, κ. Δημήτρης Καρύδης

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ περιόδευσε στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο νησί. Ο απολογισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία του κλιμακίου της Νομαρχίας με το οποίο συναντήθηκε ο κ. Καρύδης, είναι πραγματικά τραγικός. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του κλιμακίου της Νομαρχίας καταστράφηκαν πάνω από 10 χιλιάδες στρέμματα, πολλά εκ των οποίων αφορούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πάνω από 2.500 ελαιόδεντρα, 200 κυψέλες μελισσών ολοσχερώς και 200 κυψέλες από τις συνθήκες ασφυξίας που επικρατούσαν και επικρατούν ακόμα στην περιοχή.

Στη συνέχεια ο κ. Καρύδης συναντήθηκε με μελισσοκόμους και βιοκαλλιεργητές στα Μιτάτα και τα Βιαράδικα, τον δήμαρχο του νησιού κ. Θεόδωρο Κουκούλη και τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δήμο, κ. Παναγιώτη Πρωτοψάλτη.

Τα θέματα της γρήγορης και ουσιαστικής αποκατάστασης των πληγέντων παραγωγών από τον ΕΛΓΑ, της διενέργειας αντιπλημμυρικών έργων εν’ όψη της χειμερινής περιόδου και την εξαίρεση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων από την κήρυξη των αναδασωτέων περιοχών είναι αυτά που προέβαλαν όλοι οι παράγοντες του νησιού.

Ο κ.Καρύδης επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, κ. Ηλία Λιακόπουλο και ζήτησε κλιμάκιο του Δασαρχείου να επισκεφθεί το νησί και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιπλημμυρική προστασία του νησιού και τη διασφάλιση των παραγωγών των Κυθήρων.

Στη συνέχεια ο κ. Καρύδης επισκέφθηκε το κάμπινγκ του νησιού στο Καψάλι το οποίο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο λειτούργησε μετά από χρόνια και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συλλόγου των Επαγγελματιών προσέφερε ουσιαστική οικονομική στήριξη στον τουρισμό σε μια εποχή που κυριαρχεί η οικονομική κρίση.

Το βράδυ του Σαββάτου ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις της γεωργοκτηνοτροφικής έκθεσης στα Φράτσια που για μια ακόμα φορά σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Την Κυριακή το πρωί ο κ Καρύδης επισκέφθηκε τον Ποταμό.

Σε δηλώσεις στους ραδιοσταθμούς Τσιρίγο F.M και Άντελιν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την οδύνη του για τις καταστροφές που υπέστησαν τα Κύθηρα εξαιτίας των πυρκαγιών και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση για την άμεση αποκατάσταση των πληγέντων, την προστασία των περιουσιών τους και του περιβάλλοντος.

Τέλος, ο κ. Καρύδης έδωσε συγχαρητήρια στον Νομάρχη, Γιάννη Μίχα για την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών της Νομαρχίας Πειραιά.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δημήτρης Καρύδης για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονομηση κατ οίκον, στην περίπτωση της Ύδρας

Ερώτηση προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Τ. Μπιρμπίλη κατέθεσε, χθες, στη Βουλή, ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δημήτρης Καρύδης με θέμα την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ‘ Οίκον » στην περίπτωση της Ύδρας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Είναι γνωστό ότι η υποχρεωτική διατήρηση και συντήρηση των ξύλινων κουφωμάτων στους παραδοσιακούς οικισμούς και στα νησιά, όπως η Ύδρα, επιβάλει στους κατοίκους ιδιαίτερα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες περιοχές που χρησιμοποιούν άλλα υλικά όπως το αλουμίνιο, μικρότερης δαπάνης.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση των προστατευμένων παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων μνημείων θα πρέπει να υιοθετηθούν ειδικά κίνητρα εφαρμογής του προγράμματος που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των οικισμών.

Επιπλέον, η εφαρμογή του προγράμματος στην Ύδρα θα ενίσχυε τους παραδοσιακούς ξυλουργούς της Ύδρας που είναι ένα από τα λίγα παραδοσιακά επαγγέλματα που έχουν διασωθεί.

Ο Δήμαρχος Ύδρας με επιστολή του ( Συνημ.) επισημαίνει, εκτός των άλλων, την περίπτωση του αποκλεισμού του νησιού από το πρόγραμμα εάν τεθεί ανώτατο όριο, η τιμή ζώνης των 1.500 €.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός,

1. Υπάρχει πρόθεση εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα μνημεία που προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο όπως η Ύδρα ;

2. Στην περίπτωση αυτή είναι πρόθυμη να υιοθετήσει ειδικά κίνητρα και όρους επιλεξιμότητας του προγράμματος που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες των παραδοσιακών οικισμών όπως η Ύδρα ;».

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Απάντηση του βουλευτή Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δημήτρη Καρύδη στην Επιστολή που απηύθυνε προς τους Υπουργούς Οικονομικών-Μεταφορών, Υποδομών-Δικτύων

Απάντηση στην Επιστολή που απηύθυνε προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ο
βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δημήτρης Καρύδης
, με θέμα τη λειτουργία του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και τον αντίκτυπο του στον Τουρισμό των Νησιών της Αττικής, έδωσε, στις 21-7-2010, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χ. Τσιόκας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καρύδης στην Επιστολή του επισημαίνει ότι το υψηλός κόστος χρήσης του αεροδρομίου για τις εταιρείες που μεταφέρουν οργανωμένες ομάδες τουριστών ( charter ), όπως επίσης και για τις εταιρείες χαμηλού κόστους, είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της τουριστικής κίνησης για την Αττική και ειδικότερα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. «Μέσα σε λίγα χρόνια οι ξένοι τουρίστες που έκαναν τις διακοπές τους στον Αργοσαρωνικό με οργανωμένο τρόπο κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια της Επιστολής υπογραμμίζει ότι η σημειώθηκε μείωση των πτήσεων charter κατά 69,5 % από το 2000 έως το 2003. Συγκεκριμένα, από 14.000 πτήσεις charter που έγιναν το 2000 (τελευταία χρονιά λειτουργίας του Ελληνικού), υπήρξε μείωση στις 4.267 πτήσεις το 2003. Από τους 878,772 επιβάτες που διακινήθηκαν με πτήσεις charter το 2000, ο αριθμός τους μειώθηκε στους 412.315 επιβάτες το 2004, μείωση περίπου 53%.
Παράλληλα ο Δημήτρης Καρύδης σημειώνει ότι με την ισχύουσα σύμβαση δεν επιτρέπεται η λειτουργία άλλου αεροδρομίου σε απόσταση μικρότερη των περίπου 120 χιλ., γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη εξάρτηση της περιοχής από μία μόνο λύση η οποία είναι και ακριβή.
«Για τους λόγους αυτούς και επειδή έχει ανακοινωθεί η έναρξη διαπραγματεύσεων για την παράταση της μίσθωσης του αεροδρομίου, πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε από την νέα σύμβαση την δυνατότητα λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή ενός δεύτερου αεροδρομίου, για πτήσεις Charter και εταιρίες χαμηλού κόστους, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων περιοχών της χώρας όπως το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας στην Ηλεία.

Η μείωση των φόρων, η επανεξέταση των τελών χρήσης και η δημιουργία κινήτρων για πτήσεις charter θα πρέπει επίσης να εξετασθούν, επ’ ευκαιρία της νέας διαπραγμάτευσης, για να τονωθεί πραγματικά η τουριστική κίνηση των νησιών του Αργοσαρωνικού» τονίζει ο βουλευτής.

O βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Καρύδης για την ψήφιση του Νομοσχεδίου: «Αναβάθμιση Συστήματος Υγείας»

O βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Καρύδης, κατά τη διάρκεια της σημερινής του ομιλίας, στη Βουλή, για την ψήφιση του Νομοσχεδίου: «Αναβάθμιση Συστήματος Υγείας» υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση των μονάδων υγείας. «Ο περιορισμός της αλόγιστης σπατάλης, χωρίς να υποβαθμισθεί το επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση του πολίτη, αποτελεί βασικό στόχο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ» τόνισε.

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Δημήτρης Καρύδης σημείωσε: «Δίνουμε βάρος στη καλύτερη, πιο σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία των νοσοκομείων. Γι΄αυτό θεσμοθετούμε την ολοήμερη λειτουργία τους. Ο στόχος είναι διπλός:- Να αξιοποιηθούν και κατ’ επέκταση να αποσβεσθούν οι τεράστιες και πολυδάπανες επενδύσεις σε νοσοκομειακή υποδομή. -Να διευρυνθεί η πρόσβαση εξωτερικών ασθενών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας».

Όσον αφορά τις αντιδράσεις των νοσοκομειακών γιατρών τόνισε ότι είναι σε διάσταση με το ευρύτερο κοινωνικό αίσθημα και τις απαιτήσεις των πολιτών. «Καταλαβαίνουμε τους φόβους τους αλλά δεν μπορεί να γίνεται δίκη προθέσεων για επιβεβλημένες αλλαγές» σημείωσε.

Παράλληλα επισήμανε: «Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί με τη ρύθμιση αυτή διαφωνεί η Αριστερά. Θέλει τελικά, ΝΑΙ ή ΟΧΙ, να αναπτυχθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας;».
Αναφερόμενος σε ένα από τα χρόνια προβλήματα του ΕΣΥ, όπως χαρακτήρισε την ελλιπή στελέχωση των νοσοκομειακών μονάδων σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, ο κ. Καρύδης επισήμανε ότι τα κενά, από Ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι πολλά, με αποτέλεσμα να προκαλούν μεγάλα προβλήματα και δυσαρέσκεια στους πολίτες. «Αυτό είναι ένα στοίχημα για την κυβέρνηση, και πρέπει να το κερδίσει.

Ο Πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, έχει δεσμευτεί και αυτό αποτελεί ειλημμένη απόφαση, για εξαίρεση των προσλήψεων στον τομέα υγείας από τους περιορισμούς και τους όρους του Μνημονίου».
Ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων σημείωσε ότι σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές , τα κενά και οι ελλείψεις είναι ακόμη πιο κρίσιμα για την ζωή των κατοίκων, αν λάβουμε υπόψη μας και τις δυσκολίες μετακίνησης και μεταφοράς των ασθενών και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει γενναίες ρυθμίσεις και κίνητρα για να καλύπτονται οι κενές θέσεις ιατρών και για να μην επαναλαμβάνονται στο διηνεκές προκηρύξεις χωρίς αποτέλεσμα.

Ειδική αναφορά έκανε στα νησιά του Αργοσαρωνικού και στα Κύθηρα όπου, όπως είπε, «τα κενά για όλες τις κατηγορίες είναι πολύ σοβαρά για να αντιμετωπισθούν ουσιαστικά οι ανάγκες των κατοίκων. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, το 2010, στην ευρύτερη περιοχή του Πόρου, της Τροιζήνας και των Μεθάνων να μην υπάρχει παιδίατρος».

Ο κ. Καρύδης επισήμανε τα εξής: «Θα πρέπει να δούμε το θέμα των κλιμακίων επισκεπτών γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων του Τζάνειου ή του Κρατικού Νικαίας που κάθε εβδομάδα καλύπτουν τις ανάγκες των νησιών. Το χρήσιμο αυτό μέτρο πρέπει πλέον να θεσμοθετηθεί ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις κλιμακίων γιατρών που άλλοτε πηγαίνουν και άλλοτε όχι. Θέλω επίσης να τονίσω ότι είναι αδιανόητο οι αγροτικοί γιατροί που ορίζονται από το «Τζάνειο» σε κέντρα υγείας να επιστρέφουν με απόσπαση πριν σχεδόν εγκατασταθούν στην νέα τους υπηρεσία ή το σαββατοκύριακο να αφήνουν τα αγροτικά ιατρεία ορφανά γιατί δεν υπάρχουν αντικαταστάτες. Επιπλέον, είναι αναγκαίο οι γιατροί των περιφερειακών κέντρων υγείας να λειτουργούν και ως ελεγκτές γιατροί για ταμεία όπως ο ΟΠΑΔ και ο ΟΓΑ».
Τέλος ο βουλευτής άσκησε έντονη κριτική στη Ν.Δ υπογραμμίζοντας: «Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε τη Δημόσια Υγεία σε αδιέξοδο και της έδωσε τη χαριστική βολή. Πολιτεύτηκε μέσα στο ψέμα και την παραπλάνηση. Χωρίς να προσφέρει ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα, διόγκωσε τις δαπάνες περίθαλψης, εκτόξευσε στα ύψη τις σπατάλες στα φάρμακα και στα αναλώσιμα, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο χρέος. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση οδήγησε στην αδιαφάνεια , στη διαφθορά και στη συναλλαγή. Υπονόμευσε και διέβαλε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και ευνόησε τα ιδιωτικά συμφέροντα».

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Ο βουλευτής Α΄ Πειραιά Δημήτρης Καρύδης με άλλους βουλευτές επισκέφθηκαν τις περιοχές καπανδριτλιου και Βαρνάβα που κάηκαν από την προχθεσινή φωτιά

Kλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, αποτελούμενο από το γραμματέα του Τομέα Εσωτερικών, βουλευτή Β ΄ Αθήνας Λάμπρο Μίχο, τον υπεύθυνο προστασίας του Πολίτη, βουλευτή Α΄ Πειραιά Δημήτρη Καρύδη, το βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής Παντελή Ασπραδάκη, τον επικεφαλής του αυτοδιοικητικού κινήματος στην Νομαρχία Ανατ. Αττικής Θανάση Μπαλή και το μέλος της Περ. Επιτ. Ανατ. Αττικής Πέτρο Κατσίκη, επισκέφθηκε την περιοχή Καπανδριτίου και Βαρνάβα που κάηκε από την προχθεσινή φωτιά.

Είδανε την καταστροφή από κοντά και συνεργάσθηκαν με τους προέδρους Βαρνάβα Νίκο Βούλγαρη και Καπανδριτίου Ευδοκία Κελλίδου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, την αποκατάσταση των ζημιών και την καλλίτερη πρόληψη για τη συνέχεια.

Τα αιτήματα αυτά θα τα διαβιβάσουν στους αρμόδιους Υπουργούς και θα ενημερώσουν για τα συμπεράσματά τους και τον Πρόεδρο του κινήματος.

Τα βασικά θέματα που τέθηκαν ήτανε:

1. όχι μόνο η έγκαιρη καταγραφή των ζημιών αλλά και η πληρωμή των αποζημιώσεων που καθυστερούν από την περσινή φωτιά

2. η έγκαιρη και επαρκής χρηματοδότηση για τις αποψιλώσεις και αποκαταστάσεις των δασικών δρόμων που ακόμα δεν έχουν εκτελεστεί λόγω καθυστερημένης και ανεπαρκούς χρηματοδότησης

3. η ταχεία έγκριση των μελετών διαστρώσεων ,διανοίξεων, συντηρήσεων δασικών δρόμων που καθυστερούν για χρόνια από το δασαρχείο, καθώς και έγκριση έκτακτων κονδυλίων για έργα και αποκατάσταση του εξοπλισμού που καταστράφηκε και άλλα.

Σημειώθηκε όμως με μεγάλη ικανοποίηση ο έγκαιρος εντοπισμός της φωτιάς από πυροφύλακες της κοινότητας, η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής και ο ικανοποιητικός συντονισμός τους.

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

O βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Καρύδης μιλάει για το ασφαλιστικό σύστημα και την διασφάλιση των συντάξεων

O βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Καρύδης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας, στη Βουλή, για την ψήφιση του Νομοσχεδίου: «Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου» τόνισε ότι οι αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος, αν και επώδυνες, θα οδηγήσουν στη διάσωση της εθνικής οικονομίας και στη διασφάλιση των συντάξεων, κάτι που γίνεται κατανοητό από όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.

Συγκεκριμένα για τη μεταρρύθμιση στο Δημόσιο ο κ. Καρύδης επισήμανε: «Είναι αλήθεια, ότι ορισμένοι κλάδοι συνταξιούχων του δημοσίου θεωρούνται σε σχέση με τους συνταξιούχους στον ιδιωτικό τομέα προνομιούχοι, για τους όρους συνταξιοδότησης, τη θεμελίωση και το ύψος της σύνταξης. Το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων απορροφά πάνω από το 10% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, δηλαδή 7,1 δις ευρώ, με αποτέλεσμα τεράστιοι πόροι να αποστερούνται από άλλους εξίσου σημαντικούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας».

Ο βουλευτής πρόσθεσε ότι οι ριζικές αλλαγές και στο συνταξιοδοτικό του δημοσίου, είναι επιβεβλημένες και η κύρια αλλαγή αφορά την ανάγκη εναρμόνισής του με το νέο ασφαλιστικό του ιδιωτικού τομέα. «Δεν έχουμε πλέον περιθώρια να υπάρχουν συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων με διακρίσεις και εξαιρέσεις. Η κρίση του συστήματος αφορά στον ίδιο βαθμό όλους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κάποιοι να πλήττονται περισσότερο από τους άλλους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει σημασία να καταργήσουμε τις ανισότητες μεταξύ των δημοσίων υπάλληλων και κάθε φαινόμενο διακρίσεων και ευνοιοκρατίας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Καρύδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις τελικές, ευνοϊκές διατάξεις σχετικά με την συνταξιοδότηση των Ελληνίδων εργαζόμενων μητέρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δημήτρης Καρύδης στους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, στο Λιμενικό και στην Πυροσβεστική επισημαίνοντας ότι πολλοί από αυτούς θα έβγαιναν στη σύνταξη -και μειωμένη σύνταξη περίπου 40% μετά από τους υπολογισμούς που έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες- μετά τα εξήντα τους και μετά από σαράντα χρόνια εργασίας.

Ο βουλευτής συνεχάρη τους αρμόδιους Υπουργούς, κ. κ Χρυσοχοϊδη, Βενιζέλο, Παπακωνσταντίνου και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κ. Παπουτσή για την αποδοχή των ρυθμίσεων σχετικά με το συνταξιοδοτικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων αναφέρθηκε στη στάση της Αντιπολίτευσης σημειώνοντας: «Ακούμε όλο αυτό το διάστημα από τους Συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να μας καλούν να καταψηφίσουμε το ασφαλιστικό. Και την προηγούμενη εβδομάδα το έκαναν και σ’ αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του δημοσίου το κάνουν. Το εξωφρενικό, βέβαια, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία που «βούλιαξε» τη χώρα και μαζί της το ασφαλιστικό σύστημα, με την καταλήστευση των ταμείων και τις σπατάλες στα φάρμακα, έχει το θράσος να μας ζητά ευθύνες. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και την Αριστερά, η οποία δείχνει μόνιμα δογματισμό και μιζέρια. Ποτέ μέχρι τώρα, μετά τη μεταπολίτευση, δεν βρήκε να πει μια καλή κουβέντα για τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και τα προηγούμενα έξι χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, της «έκλεινε» το μάτι και φόρτωνε όλες τις ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Καρύδης υπογράμμισε ότι η υπερψήφιση του ασφαλιστικού σημαίνει ότι «γλυτώνει η χώρα μας από απίστευτες περιπέτειες πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας. Σε μια χρεοκοπημένη οικονομία, αυτοί που κυρίως θα πληγούν είναι οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός. Και εμείς κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Η Ελλάδα θα σταθεί στα πόδια της, θα πάει μπροστά, γιατί το οφείλουμε στις γενιές που έρχονται μετά από εμάς».

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Eρώτηση του βουλευτή Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δημήτρη Καρύδη με θέμα την ανάπλαση της Ακτής Θεμιστοκλέους και την αποκατάσταση του Κονώνειου Τείχους

Eρώτηση προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνο και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Τ. Μπιρμπίλη κατέθεσε, χθες, στη Βουλή, ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δημήτρης Καρύδης με θέμα την ανάπλαση της Ακτής Θεμιστοκλέους και την αποκατάσταση του Κονώνειου Τείχους.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
«Η Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά αποτελεί μοναδική περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και χώρο αρχαιολογικής κληρονομιάς με το Κονώνειο Τείχος που βρίσκεται κατά μήκος της ακτής.
Για τους κατοίκους του Πειραιά και της Αθήνας η περιοχή αυτή είναι συνιφασμένη με την αρχαία ιστορία και τους περιπάτους κατά μήκος του Σαρωνικού.
Η προηγούμενη δημοτική αρχή του Πειραιά προχώρησε, μετά από αποφάσεις της δικαιοσύνης, στην κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών απελευθερώνοντας τον χώρο και προετοιμάζοντας το έδαφος για την ανάπλαση της ακτής με την ταυτόχρονη αποκατάσταση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Σήμερα μετά από πέντε χρόνια απραξίας και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των υπουργών Πολιτισμού της προηγούμενης κυβέρνησης, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Πειραιά έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, γιατί ως γνωστό ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα να παρέμβει.
Ο Δήμος Πειραιά, οι φορείς της περιοχής, οι κάτοικοι και οι χιλιάδες επισκέπτες είναι αγανακτισμένοι και διαμαρτύρονται από την εικόνα της εγκατάλειψης που παρουσιάζει η περιοχή, ενώ οι υποσχέσεις για αποκατάσταση και ανάδειξη της έμειναν στα χαρτιά.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται η κα. και ο κος υπουργός.
1.Έχει γίνει καταγραφή της σημερινής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος και έχει ανατεθεί σχετική μελέτη;
2.Υπάρχει χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου;
3. Στο πρόσφατα ανακοινωθέν πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ 2014 περιλαμβάνεται και η ανάπλαση της περιοχής αυτής»;

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Επιστολή Δημήτρη Καρύδη για αεροδρόμιο

Πειραιάς, 05 Ιουλίου 2010
Αρ. Πρωτ: 12 /2010
ΠΡΟΣ :- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΕΠΠΑ

Κοιν. : κ. ΝΙΚΟ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ


ΘΕΜΑ : Η Λειτουργία του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ο αντίκτυπος του στον Τουρισμό των Νησιών της Αττικής.

Η κατασκευή ενός σύγχρονου αεροδρομίου όπως το «Ελευθέριος Βενιζέλος» σαφώς αναβάθμισε τις αεροπορικές μεταφορές και βελτίωσε την εικόνα της Ελλάδας στο διεθνή χώρο.

Εκτός όμως από θετικές επιπτώσεις είχαμε και αρνητικές επιπτώσεις ιδιαίτερα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Το υψηλός κόστος χρήσης του αεροδρομίου για τις εταιρείες που μεταφέρουν οργανωμένες ομάδες τουριστών ( charter ), όπως επίσης και για τις εταιρείες χαμηλού κόστους, είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της τουριστικής κίνησης για την Αττική και ειδικότερα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Μέσα σε λίγα χρόνια οι ξένοι τουρίστες που έκαναν τις διακοπές τους στον Αργοσαρωνικό με οργανωμένο τρόπο κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν.

Ο Σύνδεσμος των Νησιών του Αργοσαρωνικού στην προσπάθεια διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν την πτώση του εισερχόμενου τουρισμού ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής μελέτης αναφορικά με το κόστος του διεθνούς αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε σχέση με 40 επιλεγμένα αεροδρόμια της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.Από τη μελέτη αυτή προέκυψε ότι το αεροδρόμιο μας είναι ένα από τα ακριβότερα. Όσον αφορά τους φόρους που επιβάλλονται από τη διοίκηση ανά επιβάτη και επιβαρύνουν το εισιτήριο, το αεροδρόμιο Αθηνών είναι ακριβότερο , από την Κωνσταντινούπολη κατά 114% , την Ιταλία κατά 128%, την Τυνησία κατά 269% και την Ισπανία κατά 392%. Τα τέλη που επιβάλει η διοίκηση του αεροδρομίου στις αεροπορικές εταιρείες είναι , ακριβότερα κατά 95% από το αεροδρόμιο της Τύνιδας, 55% από Μαδρίτη-Βαρκελώνη, 75% από Κωνσταντινούπολη και 290% από τα αεροδρόμια Ρώμης και Μιλάνου.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μείωση των πτήσεων charter κατά 69,5 % από το 2000 έως το 2003. Συγκεκριμένα, από 14.000 πτήσεις charter που έγιναν το 2000 (τελευταία χρονιά λειτουργίας του Ελληνικού), υπήρξε μείωση στις 4.267 πτήσεις το 2003. Από τους 878,772 επιβάτες που διακινήθηκαν με πτήσεις charter το 2000, ο αριθμός τους μειώθηκε στους 412.315 επιβάτες το 2004, μείωση περίπου 53%.

Επίσης, το γεγονός ότι, με την ισχύουσα σύμβαση δεν επιτρέπεται η λειτουργία άλλου αεροδρομίου σε απόσταση μικρότερη των περίπου 120 χιλ., είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη εξάρτηση της περιοχής από μία μόνο λύση η οποία είναι και ακριβή.

Για τους λόγους αυτούς και επειδή έχει ανακοινωθεί η έναρξη διαπραγματεύσεων για την παράταση της μίσθωσης του αεροδρομίου, πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε από την νέα σύμβαση την δυνατότητα λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή ενός δεύτερου αεροδρομίου, για πτήσεις Charter και εταιρίες χαμηλού κόστους, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων περιοχών της χώρας όπως το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας στην Ηλεία. Η μείωση των φόρων, η επανεξέταση των τελών χρήσης και η δημιουργία κινήτρων για πτήσεις charter θα πρέπει επίσης να εξετασθούν, επ’ ευκαιρία της νέας διαπραγμάτευσης, για να τονωθεί πραγματικά η τουριστική κίνηση των νησιών του Αργοσαρωνικού.
.

Οι εναλλακτικές λύσεις αυτές θα δώσουν ανάσα ζωής στον τουρισμό της Αττικής και των νησιών του Αργοσαρωνικού και θα βελτιώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας.ΦιλικάΔημήτριος ΚΑΡΥΔΗΣ

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

O βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Καρύδης, μιλάει στη Βουλή, για ψήφιση του Νομοσχεδίου που αφορά την διαφάνεια παντού

O βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Καρύδης, μιλάει στη Βουλή, για ψήφιση του Νομοσχεδίου: «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο: Πρόγραμμα Διαύγεια» σημείωσε πως γίνεται πράξη η προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου στο δημόσιο βίο και τη χωρίς όρους πληροφόρηση των πολιτών, για όλες τις πράξεις της δημόσιας διοίκησης.

«Το νομοσχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της προσπάθειας για μια αμφίδρομη ηλεκτρονική σχέση με τον πολίτη και το δημότη. Το σύνολο, σχεδόν, των πράξεων και των αποφάσεων, από τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, μέχρι την πιο μικρή δημοτική επιχείρηση, αναρτάται πλέον υποχρεωτικά στο διαδίκτυο. Η υποχρέωση αυτή είναι καταλυτική. Καμία πράξη και απόφαση δεν τίθεται σε ισχύ, αν δεν έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η δέσμευσή μας για «όλα στο φώς» γίνεται πράξη» επισήμανε παράλληλα ο κ. Καρύδης.

Μιλώντας για το διαδίκτυο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νεολαία τονίζοντας ότι «η καθημερινή ενημέρωση μέσα από ατομικές σελίδες και από τα blogs ενισχύουν τον έλεγχο κάθε μορφής εξουσίας. Ειδικά για τη νεολαία το διαδίκτυο αποτελεί προνομιακό μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η σημερινή νεολαία χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο το διαδίκτυο σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους ενημέρωσης που γνωρίσαμε εμείς στο παρελθόν».
Επίσης ο κ. Καρύδης συμπλήρωσε «Αν θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να επανέλθουν στην πολιτική και γενικότερα να ασχοληθούν με τα κοινά θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία των δημοσίων φορέων και την εμπιστοσύνη τους στις αποφάσεις τους».
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Δημήτρης Καρύδης χαιρέτησε τη διάταξη του Νομοσχεδίου η οποία αφορά στην πρόσβαση στην ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία που αποτελεί δείγμα μεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας και ουσιαστικής αλλαγής στον τρόπο επαφής των ΑΜΕΑ με τη δημόσια διοίκηση.
Τέλος, ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων καυτηριάζοντας την τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δρίτσα, για την αρνητική στάση του κόμματος σε κάθε θετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης από καθαρά μικροκομματικούς λόγους, σχολίασε: «Τον κ. Δρίτσα, τον εκτιμώ απεριόριστα. Και το λέω αυτό ειλικρινά, είμαστε συντοπίτες πειραιώτες και έχουμε δώσει πραγματικά σκληρές μάχες για πολλά κοινωνικά θέματα της περιοχής μας. Όμως, είναι αλήθεια ότι με ξενίζει πολλές φορές ο ακραίος λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και για θετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Δεν βρίσκουν ποτέ να πουν έναν καλό λόγο». Συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Το ΠΑΣΟΚ ως έργο αυτούς τους οκτώ μήνες, έχει να επιδείξει μια τιτάνια προσπάθεια για τη σωτηρία της χώρας που βούλιαξε η Νέα Δημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς όλοι απορούμε γιατί αυτή την πραγματικότητα συστηματικά την ξεχνά ο ΣΥΡΙΖΑ ; Ξεχνά το πού οδήγησε τη χώρα μας η συντηρητική παράταξη και δεν έχει κάτι να πει για όλες αυτές τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται σήμερα».

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Στην τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς του Σχολείου 2ης Ευκαιρίας Πειραιά παρευρέθη ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δ. Καρύδης

Στην εκδήλωση για την τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο «Απόλλων», παρευρέθη και απεύθυνε χαιρετισμό ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δημήτρης Καρύδης

«Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πριν μπω στο κυρίως θέμα, θέλω να πω δύο λόγια για την τοποθέτηση του συναδέλφου του κ. Δρίτσα, επειδή τον εκτιμώ απεριόριστα. Και το λέω αυτό ειλικρινά, είμαστε συντοπίτες πειραιώτες και έχουμε δώσει πραγματικά σκληρές μάχες για πολλά θέματα κοινωνικά της περιοχής μας.

Όμως, είναι αλήθεια ότι με ξενίζει πολλές φορές ο ακραίος λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και για θετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Δεν βρίσκουν ποτέ να πουν έναν καλό λόγο. Αναρωτήθηκε τι έχει επιδείξει, αυτούς τους οκτώ μήνες, η Κυβέρνηση ως έργο;

Και εγώ λέω –και αυτό πιστεύω το συναισθάνεται μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, παρ’ ότι μπορεί να έχει δυσαρέσκεια, να γκρινιάζει- ότι αυτό που έχει να επιδείξει το ΠΑΣΟΚ ως έργο αυτούς τους οκτώ μήνες, είναι μια τιτάνια προσπάθεια για τη σωτηρία της χώρας που βούλιαξε η Νέα Δημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς όλοι απορούμε γιατί αυτή την πραγματικότητα συστηματικά την ξεχνά ο ΣΥΡΙΖΑ ; Ξεχνά το πού οδήγησε τη χώρα μας η συντηρητική παράταξη και δεν έχει κάτι να πει για όλες αυτές τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται σήμερα.

Έχει να επιδείξει τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ –μια και είμαστε τώρα εδώ στην οικογένεια του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχει να επιδείξει την αδιάβλητη εισαγωγή στο δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που κουρελιάστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει να επιδείξει την αντικειμενική προαγωγή όλων των στελεχών στο δημόσιο τομέα, που βιάστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια από την αναξιοκρατία. Και έχει και σε άλλους τομείς κάνει μια σοβαρή δουλειά, όπως το νέο φορολογικό νόμο, όπως την ίδρυση των επιχειρήσεων σε μια μέρα.

Εγώ θα ήθελα πραγματικά, ως νέος Βουλευτής, να ακούσω ένα διαφορετικό λόγο, μέσα από την κριτική που μπορεί να ασκείτε στη διακυβέρνηση της χώρας.

Μπαίνοντας στο σημερινό νομοσχέδιο, πιστεύω ότι γίνεται πράξη η προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου στο δημόσιο βίο και τη χωρίς όρους πληροφόρηση των πολιτών, για όλες τις πράξεις της δημόσιας διοίκησης.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργού, του Γιάννη Ραγκούση, αποτελεί αναμφισβήτητα μια πανευρωπαϊκή καινοτομία, που συμβάλλει στη χρηστή δημόσια διοίκηση και λειτουργεί ουσιαστικά υπέρ των συμφερόντων των πολιτών.

Το νομοσχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της προσπάθειας για μια αμφίδρομη ηλεκτρονική σχέση με τον πολίτη και το δημότη. Το σύνολο, σχεδόν, των πράξεων και των αποφάσεων, από τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, μέχρι την πιο μικρή δημοτική επιχείρηση, αναρτάται πλέον υποχρεωτικά στο διαδίκτυο. Η υποχρέωση αυτή είναι καταλυτική. Καμμία πράξη και απόφαση δεν τίθεται σε ισχύ, αν δεν έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η δέσμευσή μας για «όλα στο φώς» γίνεται πράξη.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η περίοδος που υλοποιείται αυτή η πολιτική μας δέσμευση έχει πολύ μεγάλη σημασία για το δημόσιο βίο της χώρας. Οι πολίτες πιστεύουν ότι πολλά πράγματα γίνονται πίσω από την πλάτη τους. Τις περισσότερες φορές κανείς δεν παίρνει είδηση ποιος και τι ακριβώς αποφάσισε, ποιον και γιατί ευνόησε η απόφαση που πάρθηκε. Οι Έλληνες πολίτες αποδίδουν σημαντική ευθύνη στην παγιοποιημένη αυτή πρακτική για τη σημερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, τα μεγάλα σκάνδαλα, την κακοδαιμονία του δημόσιου τομέα και την ευνοιοκρατία των λίγων.

Είναι σίγουρο ότι πολλές αποφάσεις δημοσίων φορέων ή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ευνόησαν προκλητικά ημετέρους, δεν θα είχαν παρθεί αν υπήρχε υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο και η πλατιά ενημέρωση των πολιτών. Εξάλλου είναι πολλές οι περιπτώσεις τέτοιων αποφάσεων, που μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας, ανακλήθηκαν ή ακυρώθηκαν.

Η πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών στη διαδικτυακή τεχνολογία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Η καθημερινή ενημέρωση μέσα από ατομικές σελίδες και από τα blogs ενισχύουν τον έλεγχο κάθε μορφής εξουσίας. Ειδικά για τη νεολαία το διαδίκτυο αποτελεί προνομιακό μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η σημερινή νεολαία χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο το διαδίκτυο σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους ενημέρωσης που γνωρίσαμε εμείς στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι το νομοσχέδιο ανοίγει στους νέους ένα τεράστιο παράθυρο άμεσης και γρήγορης ενημέρωσης για όλες τις αποφάσεις και πράξεις που αφορούν και τους ίδιους.

Αν θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να επανέλθουν στην πολιτική και γενικότερα να ασχοληθούν με τα κοινά θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία των δημοσίων φορέων και την εμπιστοσύνη τους στις αποφάσεις τους.

Είναι σαφές ότι η επίδραση του νομοσχεδίου στη διείσδυση της χρήσης της διαδικτυακής τεχνολογίας θα είναι αναμφισβήτητα μεγάλη και θετική όπως επίσης και η χρήση του διαδικτύου θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα ως προς τις αντικειμενικές επιδιώξεις της πρότασης προς ψήφιση.

Συντελείται με άλλα λόγια μια βαθιά τομή στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας που θα επηρεάσει διαχρονικά τη νοοτροπία όσων ασκούν εξουσία και λαμβάνουν αποφάσεις.

Εισάγεται ένα νέο σύστημα διαφάνειας, ενημέρωσης και λογοδοσίας για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει προηγούμενο.

Εφαρμόζουμε από την αρχή μια καινοτομία, η οποία είναι σίγουρο ότι θα έχει μόνο θετικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης και την ορθολογική διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Υποχρεώνουμε τη διοίκηση και τους αρμόδιους να αλλάξουν τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς απέναντι στους πολίτες. Αυτό αποτελεί μια ουσιαστική ανατροπή για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και του κράτους και οπωσδήποτε για την αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνεία σε ένα σημείο του νομοσχεδίου που νομίζω δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αφορά στην πρόσβαση στην ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία που αποτελεί δείγμα μεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας και ουσιαστικής αλλαγής στον τρόπο επαφής των ΑΜΕΑ με τη δημόσια διοίκηση.

Το άρθρο 7, ενισχύει με τον πλέον αποτελεσματικό και έγκυρο τρόπο την διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών. Η δωρεάν διάθεση όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, μπορεί να σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος αλλά αποτελεί μια ξεκάθαρη επιλογή για την Κυβέρνηση, να παραιτηθεί μεν από κάποια έσοδα, αλλά να ενισχύσει πραγματικά και όχι στα λόγια, την δωρεάν και χωρίς καμιά επιβάρυνση, την ενημέρωση όλων των πολιτών.

Το άρθρο 8, επιβάλει σε όλη τη δημόσια διοίκηση, το κράτος, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να αναρτούν στο διαδίκτυο, εκτός από τα τυπικά στοιχεία – οργανόγραμμα, διάρθρωση υπηρεσιών – και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς. Θεωρώ την διάταξη αυτή, χωρίς υπερβολή, «επαναστατική» για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα οι πολίτες καταναλώνουν ώρες πολλές και ορισμένες φορές πολλές ημέρες για να πληροφορηθούν το αυτονόητο: ποια υπηρεσία και ποιος είναι ο υπεύθυνος για την διεκπεραίωση μιας υπόθεσης και πολλές φορές δεν καταφέρνουν να κάνουν τίποτα. Και αυτό το θέμα το λύνει το νομοσχέδιο στο άρθρο 8.

Κλείνοντας την εισήγησή μου λέω το εξής: στην σημερινή συγκυρία που τα πάντα αμφισβητούνται και η καχυποψία του ελληνικού λαού είναι στο μέγιστο σημείο θα πρέπει να ανοίξουμε μια νέα σελίδα, να αλλάξουμε νοοτροπία, να πείσουμε και τον τελευταίο καχύποπτο ότι με μια σειρά από αποφάσεις και ενέργειες μπορούμε να οραματιστούμε και να πετύχουμε ένα καλύτερο αύριο. Γι’ αυτό το λόγο σας καλώ όλους να ψηφίσουμε για τη διαύγεια στη ζωή μας. Να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Ομιλία του Δ. Καρύδη με θέμα: « 175 χρόνια νεότερος Πειραιάς :Υπάρχει Κρίση-Υπάρχει λύση;»

«Θέλω να συγχαρώ το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων, όπως επίσης και τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, για την πρωτοβουλία αυτή, να δοθεί ένα βήμα στον προβληματισμό σχετικά με τις προοπτικές του Πειραιά.

Ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης-συζήτησης είναι πολύ ευρηματικός. Μας φέρνει πολύ κοντά στη μεγάλη δοκιμασία που περνάει η χώρα μας αλλά και πολλές Ευρωπαϊκές χώρες του Νότου.


Κρίση υπάρχει.

Είναι κρίση όχι μόνο οικονομική αλλά κρίση καθολική-πολιτική, ηθική, κοινωνική, οικολογική.

Η οικονομία του τοκογλυφικού καπιταλισμού, των κερδοσκοπικών αγορών κεφαλαίου, οδηγούν τις σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα την πλειοψηφία των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών στην απόγνωση και στη βίαιη αλλαγή της ποιότητας ζωής τους.

Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές στους νέους και τις νέες.

Η χώρα ,όλους αυτούς τους μήνες, βιώνει μια πρωτόγνωρη περιπέτεια. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού από τις επιθέσεις των κερδοσκόπων, από την αναλγησία των ισχυρών της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Γερμανίας και από την εφαρμογή καταστροφικών πολιτικών, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια.

Υπάρχει όμως λύση!

Καμιά κατάσταση όσο δυσάρεστη κι αν είναι, δεν μπορεί να είναι αδιέξοδη. Αλίμονο αν δεν βρούμε τους δρόμους που μας οδηγούν στην οικονομική σταθεροποίηση. Αλίμονο αν δεν βρούμε το νήμα που μας συνδέει με την ανάπτυξη και το αύριο.

Γνωρίζω και γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε δεδομένο, ούτε θα το λύσει ο από μηχανής θεός. Δική μας είναι η ευθύνη και εμείς οφείλουμε να δράσουμε για τις γενιές που έρχονται.

Είναι βαρύ το χρέος να μιλά κανείς για τον Πειραιά διατρέχοντας μια ιστορία 175 χρόνων. Η διαδρομή είναι μεγάλη , περήφανη και τιμημένη για μας τους Πειραιώτες. Είναι όμως και μελαγχολική, με έντονα τα σημάδια της απογοήτευσης. Όλα αυτά πρέπει να ηχήσουν ως καμπανάκι κινδύνου γι’ αυτά που έρχονται και εγερτήριο σάλπισμα γι’ αυτά που πρέπει να γίνουν.

Έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε, με ελπίδα και αισιοδοξία, δικαιώνοντας τον αγώνα των γενεών που έφυγαν.

Εδώ και πολλά χρόνια είμαστε σε μια φθίνουσα πορεία. Όχι μόνο στις απογραφές, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Γι’ αυτό έχουμε χρέος να αντιστρέψουμε τα πράγματα και όχι να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κάθοδό μας.


ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΡΙΣΙΜΟ:

-Μπορεί ο Πειραιάς να γίνει πρωταγωνιστής στη νέα Εποχή που ξημερώνει;

- Μπορεί να ξεχωρίσει στην Ευρώπη των πόλεων λιμανιών και των ανοιχτών οριζόντων;

Σήμερα δεν χρειαζόμαστε πολλά λόγια, κούφιες υποσχέσεις και ανεφάρμοστα προγράμματα.

Θέλουμε συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει έργα πνοής, παρεμβάσεις και μέτρα που θα διασφαλίζουν την κοινωνική και παραγωγική συνοχή.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη από κάθε άποψη περίοδο. Ο Πειραιάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά για να μην χάσει άλλες ευκαιρίες για την ανάπτυξή του.


Η σύγχρονη ιστορία του Πειραιά χαρακτηρίζεται από καθοριστικές αλλαγές στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πόλης, που άφησαν πίσω τους ανοιχτές πληγές οι οποίες δεν έκλεισαν στη πορεία του χρόνου.

Ο Πειραιάς με τις μεγάλες χημικές βιομηχανίες, τα τεράστια κλωστοϋφαντουργία, τις φαρμακοβιομηχανίες, τα μηχανουργία, τις μοναδικές για την Ελλάδα βιομηχανίες τροφίμων, τις επιχειρήσεις στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη , σταδιακά από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, έχασε όλο αυτό το παραγωγικό δυναμικό του, χωρίς να το αντικαταστήσει από οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική παραγωγική δραστηριότητα.

Το λιμάνι αντίθετα, εμπορικό και επιβατηγό, είχε διαφορετική εξέλιξη.

Διογκώθηκε, για να ανταποκριθεί κύρια στις αυξανόμενες ανάγκες και κυριάρχησε πάνω σε κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα, γυρίζοντας κυριολεκτικά την πλάτη του στην πόλη.

Σήμερα, για να καλυφθούν οι απαιτήσεις, χρειάζεται επανασχεδιασμός των σχέσεων ανάμεσα στην πόλη, το λιμάνι και τις προοπτικές ανάπτυξής της. Το παράδειγμα της Βαρκελώνης αξίζει να μελετηθεί προσεκτικά, όχι βέβαια για να αντιγραφεί, αλλά να διδαχθούμε από καλές πρακτικές που έφεραν σε αντίστοιχες σχεδόν περιπτώσεις, θετικά αποτελέσματα.

Πρέπει να στραφούμε σε συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πειραιά δεν είναι άλλα από την ιστορική του παράδοση στη ναυτιλία και τη θάλασσα, την εμπορική και τουριστική του μετεξέλιξη, το μοναδικό μεταξύ των Μεσογειακών πόλεων, θαλάσσιο μέτωπο, τη στενή σύνδεσή του σχεδόν με όλη τη νησιωτική Ελλάδα.

Η αναγέννηση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, η αναβάθμιση της κρουαζιέρας, η επέκταση του ΒΙΠΑ στο Σχιστό μπορούν να δώσουν νέα ορμή στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Η πόλη του Πειραιά έχει όλα τα «ατού» για να μετατραπεί ίσως, στο μεγαλύτερο Ναυτιλιακό κέντρο της Μεσογείου ανταγωνιζόμενο με ίσους όρους την Βαρκελώνη, την Μασσαλία, την Γένοβα, την Βενετία και την Κωνσταντινούπολη.

Διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά για να αποτελέσει πόλο Αναψυχής και Αθλητισμού για τους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου.

Οι στόχοι αυτοί είναι ρεαλιστικοί. Η επίτευξή τους εξαρτάται κύρια από την βούληση και δέσμευση όλων των εμπλεκομένων φορέων και της Κεντρικής Διοίκησης να προχωρήσουν χωρίς παλινωδίες και δισταγμούς, στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος έργων και δράσεων.

Θα θέσω υπόψη σας ορισμένους άξονες και κάποιες βασικές σκέψεις. Είμαι βέβαιος ότι θα συμπέσουμε με τους φίλους συνομιλητές μου αφού και αυτοί έχουν την ίδια ευαισθησία και αγωνία.

1.Ανάπτυξη

Βασικό μήνυμα για την υπέρβαση της κρίσης που βιώνουμε σήμερα είναι η Ανάπτυξη για όλους και η δουλειά για τους νέους .

Ο Πειραιάς είναι καθηλωμένος αναπτυξιακά. Οι επιχειρήσεις φεύγουν ή κλείνουν. Οφείλουμε να δράσουμε και κυρίως να αλλάξουμε νοοτροπία. Να ενισχύσουμε την ισόρροπη ανάπτυξη. Να δώσουμε κίνητρα για νέες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στον Πειραιά και θα δώσουν δουλειά στους νέους Πειραιώτες.

Το άνοιγμα της ακτογραμμής για παράδειγμα, από τη Δραπετσώνα , τη Σχολή Δοκίμων, την Καστέλλα ως το ΣΕΦ. Η δημιουργία ζώνης για το «Γκάζι» του Πειραιά αξιοποιώντας την βιομηχανική ιστορία της πόλης στον άξονα Δηλαβέρη – ΟΣΕ- Ρετσίνα, μπορεί να ξαναδώσει ζωή την ημέρα και τη νύχτα σε μια πόλη που οι νέοι της φεύγουν ακόμα και για να διασκεδάσουν.
Φαίνεται ίσως απλό ή μικρό πρόβλημα αυτό, αλλά είναι τεράστιο αφού συνδέεται με την ανάπτυξη και την ανεργία που καλπάζει…

2. Έργα προοπτικής.

Ο Πειραιάς ελάχιστα ωφελήθηκε από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σημαντικές κινήσεις και δράσεις δεν έγιναν.

Ένα παράδειγμα λαθεμένης λειτουργίας είναι η μη επέκταση της λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου μέχρι τον Άγιο Διονύση για την αποσυμφόρηση του Πειραιά και τη σύνδεσή του με την Εθνική Οδό.


Αυτό, κατηγορηματικά πρέπει να αλλάξει.

Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων νέων τεχνολογιών στον Πειραιά. Η δημιουργία κέντρου logistic στο Λιμάνι, η σύνδεσή του με το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο είναι πολιτική επιλογή μακράς πνοής.

Ο εκσυγχρονισμός του λιμανιού, η ενίσχυση της ναυτιλίας και των επιχειρήσεων, αποτελεί βασικό μας στόχο.

3.Ανθρώπινη πόλη. Μετρό. Προαστιακός και Τράμ.

Ο σύγχρονος Πειραιάς αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική. Για να έχει μέλλον απαιτείται άνετη προσβασιμότητα για τους κατοίκους του αλλά και για τους επισκέπτες. Μόνο έτσι θα ανακοπεί και θα σταματήσει η φθίνουσα πορεία.

Και εδώ πρέπει να σταθούμε με κεφαλαία γράμματα στη λέξη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που προϋποθέτει το ΣΕΒΑΣΜΟ στον διπλανό και στο δικαίωμα σε μια ανθρώπινη διαβίωση.

Το ΜΕΤΡΟ έρχεται με καθυστέρηση. Πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση του έργου. Δεν
μας αρκεί να έρθει στο κέντρο. Θέλουμε να επεκταθεί παντού, να πάει στα δύο

Νοσοκομεία έως τη Σχολή Δοκίμων.

Το ΤΡΑΜ μπορεί να ανακουφίσει τον Πειραιά και να βοηθήσει και τη λειτουργία της αγοράς.Επιζητούμε την υπογειοποίηση των γραμμών του Ηλεκτρικού μεταξύ Πειραιά και Ν.Φαλήρου.

Στον Προαστιακό πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις στους κόμβους: Ρετσίνα, Φαλήρου, Αργυροκάστρου και Υμηττού.

4.Πολιτισμός και δράσεις

Κρίση όμως έχουμε και στον πολιτισμό, και στέκομαι σε αυτό ,γιατί ανάπτυξη χωρίς πολιτισμό δεν νοείται. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε όλοι ποιες εμβληματικές προσωπικότητες του πολιτισμού έχει γεννήσει αυτή η πόλη (Ροντήρης, Παξινού, Βεάκης, Πορφύρας, Τσαρούχης και δεκάδες άλλα ονόματα).

Με βάση το Δημοτικό Θέατρο – ως ουσία και συμβολισμό –έχουμε την υποχρέωση να ξαναβάλουμε τον Πειραιά στο χάρτη και να τον βγάλουμε από τη « σκιά της Ακρόπολης» γιατί ο Πειραιάς είναι η Μητροπολιτική πρωτεύουσα της Νησιωτικής Ελλάδας.

5.Ελεύθεροι χώροι παντού

Ουσιαστικά αυτό είναι μια βασική προστιθέμενη αξία του μελλοντικού Πειραιά , το διαβατήριο για το αύριο.

Εδώ χωράνε ακόμα και κατεδαφίσεις κτιρίων, ακόμα και συνεργασίες με πολίτες που θέλουν να προσφέρουν.

Στέκομαι επιγραμματικά στην ιστορία της ΧΡΩΠΕΙ, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα οφειλής στα παιδιά μας που έχουν το λιγότερο πράσινο ανά τετραγωνικό στην Αττική – γεγονός που αποτελεί κόλαφο για εμάς…

Στέκομαι στην ανάγκη να υπάρξει ανακατανομή συντελεστή πρασίνου από τις πιο προνομιούχες περιοχές των Βορείων και Ανατολικών προαστίων στα Δυτικά και Νότια προάστια . όπως ο Πειραιάς . Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι η αξιοποίηση του Ελληνικού ή του Πράσινου Ταμείου για απαλλοτρίωση χώρων όπως η ΧΡΩΠΕΙ.

Αυτό απαιτεί η ΙΣΟΤΗΤΑ. Είναι τελικά ζήτημα κοινωνικής αδικίας και ανισότητας και εδώ η ανατροπή είναι μέρος της ΛΥΣΗΣ για την οποία οφείλουμε να παλέψουμε…

Και εδώ θέλω να επισημάνω το εξής: το πρόγραμμα Αθήνα-Αττική 2014 που ανακοίνωσε πρόσφατα η Υπουργός Περιβάλλοντος, αδικεί την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Είναι ασαφές και γενικόλογο. Η μόνη ξεκάθαρη παρέμβαση που περιλαμβάνει είναι η έκταση 10 στρεμμάτων στο παλαιό ΚΤΕΛ στην Π. Κοκκινιά. Καμμιά συγκεκριμένη αναφορά με χρονοδιάγραμμα στην έκταση της Δραπετσώνας, στην ΧΡΩΠΕΙ, στο χώρο μεταξύ ΣΕΦ και Beach Volley. Καμμιά αναφορά που ενοποιεί τους αρχαιολογικούς χώρους του Πειραιά.

Όλοι οι φορείς της πόλης πρέπει να απαιτήσουμε σαφές πρόγραμμα αναπλάσεων με ιεράρχηση και χρονοδιάγραμμα.

6.Εκπαίδευση – Κοινωνική συνοχή

Θέλουμε ένα Πανεπιστήμιο Ναυτιλιακών Σπουδών αναλόγου βάρους με την πρωταγωνιστική θέση που έχουμε στη παγκόσμια Ναυτιλία. Με campus και φοιτητές που θα το επιλέγουν από όλο τον κόσμο. Θέλουμε ο Πειραιάς εκτός από Πόλη της Ναυτιλίας να γίνει και η Πόλη των Ναυτιλιακών Σπουδών.

Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο και στην κοινωνική συνοχή, να αναδείξει τη νέα φυσιογνωμία μιας πόλης που πάντα ήταν πολύπολιτισμική. Μιας πόλης που αφομοίωνε ρεύματα και πολιτισμούς με διαφορετικά βιώματα και αξίες.

Η Ιωνίδειος ,το καμάρι της Μέσης εκπαίδευσης στον Πειραιά, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Να υιοθετήσει σχολεία και κοινωνικούς φορείς που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, το internet café των ΑΜΕΑ στα Καμίνια, είναι δύο φορείς που αξίζει να ενισχυθούν.

Αξίζει επίσης να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση στην πόλη. Ο Πειραιάς να αναδείξει και να γίνει το επίκεντρο για νέες ειδικότητες και επαγγέλματα που κινούνται γύρω από το θαλάσσιο τουρισμό.

Ανέφερα αυτά τα βασικά σημεία, κυρίως ως φιλοσοφία και απόδειξη της κοινής λογικής, η οποία πρέπει να διέπει τις κινήσεις μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι προτάσεις για παρεμβάσεις είναι πολλές και αξιόλογες.

Όμως δεν θα σας κουράσω αναφέροντας όσα προβλέπει το Αναπτυξιακό σχέδιο για τον Πειραιά , το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα στον ΟΛΠ, ένα σημαντικό σχέδιο ύψους 1 δις. Ευρώ ,το οποίο όντως μπορεί να δώσει πολλές ΛΥΣΕΙΣ απαντώντας πρακτικά και συγκεκριμένα σε αυτό που ονομάζουμε ΚΡΙΣΗ του Πειραιά.

Σημειώνω μόνο ότι πρόκειται για μια προσπάθεια στη σωστή κατεύθυνση που και αξίζει να στηριχθεί και εμείς όλοι, πρέπει να πιέσουμε να υλοποιηθεί, γιατί απαντά σε πραγματικά προβλήματα και ανάγκες…

Η επιτελική επιτροπή συντονισμού πρέπει να δουλέψει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Φίλες και Φίλοι,

Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν.

Το βάρος θα πέσει στο ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κύρια για τα έργα των μεγάλων υποδομών. Όμως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να συνεργασθούμε με τα Επιμελητήρια και Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που έχουν πρόθεση να επενδύσουν στην ανάπτυξη της πόλης και του ανθρώπινου δυναμικού της, θέτοντας συγκεκριμένους κανόνες και πλαίσια.

Όπως, παράλληλα θα πρέπει να ολοκληρωθούν, με πνεύμα συναίνεσης και ευθύνης, οι θεσμικές αλλαγές για τον θαλάσσιο τουρισμό, ώστε η Ελλάδα και ο Πειραιάς να γίνουν τόπος έλξης υπηρεσιών με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Ο Πειραιάς έχει όλα τα προσόντα να αποτελέσει τον μεγαλύτερο κόμβο κρουαζιέρας σε όλη τη Μεσόγειο.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή, θα αποτελέσει καθοριστικό πλαίσιο υλοποίησης και χρηματοδότησης επενδύσεων σε τομείς που συνδέονται με την πράσινη ανάπτυξη , την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Ο Πειραιάς και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, των οποίων οι τύχες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του νέου νόμου με επενδύσεις για το μέλλον.

Φίλοι και Φίλες,

Θα κλείσω την παρέμβασή μου στη συζήτησή μας με την υπογράμμιση της ανάγκης Συνεργασίας όλων των δημιουργικών δυνάμεων αυτής της πόλης, πέρα από κομματικές εντάξεις, προσωπικές συμπάθειες, φιλοδοξίες και βλέψεις. Χρειάζεται να χτίσουμε μια ΝΕΑ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ με τον Πειραιώτη συμμέτοχο και πρωταγωνιστή.

Τίποτα δεν θα πετύχουμε αν δεν υπάρχει πραγματική εθελοντική συμμετοχή και συνεργασία.

Να δουλέψουμε μαζί.

Να διεκδικήσουμε αφήνοντας στην άκρη το ΕΓΩ.

Προτάσσοντας το ΕΜΕΙΣ.

Τότε σίγουρα θα βρούμε τη ΛΥΣΗ και θα ξεπεράσουμε την ΚΡΙΣΗ.

Ο Πειραιάς έχει μέλλον και αυτό πρέπει να το εγγυηθούμε εμείς σήμερα, για να ζούν καλύτερα τα παιδιά του Πειραιά αύριο και να είναι περήφανα αυτά για εμάς και εμείς για αυτά»….

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Η οικογένεια Μητσοτάκη καλύτερος φίλος του Χριστοφοράκου

Προνομιακή σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο της Siemens πως είχε ο Μιχάλης Χριστοφοράκος.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου από το 1999 μέχρι το 2007 το τέως στέλεχος της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα από τις 620 συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα- περιέχονται στο επίμαχο ημερολόγιο του κ. Μ. Χριστοφοράκουοι 356 αφορούν μέλη της οικογένειας του επίτιμου προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

«Συγκεκριμένα προκύπτει πως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε 23 συναντήσεις και 98 επαφές με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο, ακολουθούν η Ντόρα Μπακογιάννη με 30 συναντήσεις και 72 επαφές, ο Κυριάκος με 30 συναντήσεις και 60 επαφές, η τέως σύζυγός του Μαρέβα Γκαμπόφσκι με 2 συναντήσεις και 30 τηλεφωνικές επαφές, η Κατερίνα Μητσοτάκη 4 με συναντήσεις και 14 επαφές και, τέλος, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είχε μόνον 4 επαφές» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος επίσης διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο τους ισχυρισμούς του Γιώργου Βουλγαράκη ότι ουδέποτε συναντήθηκε με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο αφού κατέθεσε ότι με βάση το ημερολόγιο του τέως ισχυρού άνδρα της Siemens Ηellas, προκύπτει ότι ο τέως υπουργός είχε 17 συναντήσεις και 30 επαφές με τον κ. Χριστοφοράκο, και μάλιστα από τη θέση του ως υπουργός Δημόσιας Τάξης.

Εξάλλου η πρώην γραμματέας του Μιχάλη Χριστοφοράκου, Κατερίνα Τσακάλου, η οποία κατέθεσε για δεύτερη φορά στην Εξεταστική, υποστήριξε ότι ο πρώην οικονομικός και γενικός διευθυντής της Siemens στη χώρα μας Ρούντολφ Φίσερ την απείλησε ακόμη και με τη ζωή της εάν θα συνέχιζε να βοηθά την ελληνική Δικαιοσύνη στη διερεύνηση του σκανδάλου.

Από την πλευρά του ο Ρούντολφ Φίσερ, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο του 2005 και παρέμεινε στη θέση του οικονομικού διευθυντή της Siemens επί Μιχάλη Χριστοφοράκου μέχρι το 2007 και στη συνέχεια έως τον Σεπτέμβριο του 2009 οπότε και τον αντικατέστησε, αρνήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ότι διαπίστωσε δωρεές σε πολιτικά πρόσωπα και ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τα περιβόητα «μαύρα ταμεία».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής εάν η δαπάνη ύψους 160.000

ευρώ για το τηλεφωνικό κέντρο του Κυριάκου Μητσοτάκη καλύφθηκε από τον κωδικό «101000» της Siemens, απάντησε πως ο ίδιος δεν είχε εγκρίνει αυτή τη δαπάνη θεωρώντας ότι αυτό δεν εμπίπτει σε εκείνα που χρηματοδοτεί η εταιρεία.

Για το συγκεκριμένο θέμα η Κατερίνα Τσακάλου κατέθεσε επιστολή που απέστειλε στον Μιχάλη Χριστοφοράκο τον Ιανουάριο του 2008 όπου αναφέρει την άρνηση του κ. Φίσερ να αναλάβει η Siemens τη δαπάνη του τηλεφωνικού κέντρου του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σπάει τη σιωπή του ο Καραμανλής Με δημόσια παρέμβαση θέλει να περάσει στην αντεπίθεση

Η αντίστροφη μέτρηση για μια δημόσια παρέμβαση του Κ. Καραμανλή έχει αρχίσει. Υπό το βάρος των έντονων πιέσεων από το εσωκομματικό πεδίο και το «τελεσίγραφο» του Αντώνη Σαμαρά ότι «δεν απολογείται για το χθες», ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται έτοιμος να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τα πεπραγμένα της πενταετίας του και παράλληλα να περάσει στην αντεπίθεση, δηλώνοντας «παρών» στην πολιτική σκηνή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Καραμανλής έχει καταλήξει ότι η επανεμφάνισή του δεν πρέπει να γίνει από το βήμα του Συνεδρίου της Ν.Δ. (25-27 Ιουνίου), καθώς μια τέτοια κίνηση θα επισκίαζε τη διαδικασία, θα προκαλούσε τριβές ακόμη και μεταξύ των γαλάζιων συνέδρων και θα τον έφερνε σε αντιπαράθεση με τη νέα κομματική ηγεσία. Επίσης, φέρεται να έχει αποδεχθεί τις εισηγήσεις στενών συνεργατών του, οι οποίοι εκτιμούν ότι η οποιαδήποτε παρέμβασή του δεν πρέπει να γίνει μετά το Συνέδριο, καθώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να διαμορφωθεί ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα εις βάρος του στο κομματικό ακροατήριο, το οποίο θα είναι δύσκολο να ανατραπεί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ζητούμενο είναι πλέον το μέσο της παρέμβασης Καραμανλή. Οι ίδιες πηγές προκρίνουν μια τηλεοπτική συνέντευξη, αλλά δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το βήμα μιας εκδήλωσης, που θα συνδέεται και με το κόμμα, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά μια εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κων. Καραμανλής».

Είναι αναγκασμένος. Επιτελικά κομματικά στελέχη συνδέουν ευθέως τις κινήσεις Καραμανλή και με τα μηνύματα ρήξης που εκπέμπουν η Ρηγίλλης και προσωπικά ο Αντώνης Σαμαράς με το πρόσφατο κυβερνητικό παρελθόν του κόμματος. Καθοριστικής σημασίας εκτιμούν ότι υπήρξε η «αποκήρυξη» του Θοδ. Ρουσόπουλου από τον πρόεδρο της Ν.Δ., η οποία ερμηνεύθηκε ως το πιο μεγάλο «χτύπημα» στον πρώην πρωθυπουργό από τη νέα ηγεσία, καθώς ο πρώην υπουργός Επικρατείας ήταν πρόσωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με την περίοδο της κυριαρχίας Καραμανλή. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με την έμμεση προτροπή του κ. Σαμαρά προς τον προκάτοχό του, να αναλάβει εκείνος το βάρος της «απολογίας» για όσα διαδραματίστηκαν την περίοδο 2004- 2009, τα ίδια στελέχη αναφέρουν ότι αναγκάζουν, ουσιαστικά, τον πρώην πρωθυπουργό να σπάσει την παρατεταμένη σιωπή του.

Κομματικοί παράγοντες που βρίσκονται κοντά στον κ. Σαμαρά αναμένουν μια «ενωτική» παρέμβαση από τον κ. Καραμανλή, αλλά τονίζουν ότι ο σχεδιασμός της νέας ηγεσίας να απεγκλωβιστεί από τα λεγόμενα «βαρίδια» και τις «αμαρτίες» της πρόσφατης γαλάζιας διακυβέρνησης, είναι πλέον ανεξάρτητος από τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Οι κινήσεις Καραμανλή συνδέονται και με τα μηνύματα ρήξης που εκπέμπουν η Ρηγίλλης και προσωπικά ο Αντώνης Σαμαράς με το πρόσφατο κυβερνητικό παρελθόν του κόμματος.

Και νέο μαχαίρι σε μισθούς - συντάξεις Ερχεται καταιγίδα και άλλων μέτρων από το φθινόπωρο

Τσουνάμι νέων πρόσθετων μέτρων αναμένεται να ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση τον ερχόμενο Νοέμβριο, εφ΄ όσον υπάρξουν αποκλίσεις στο Πρόγραμμα που έχει υπογράψει με το ΔΝΤ, την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζακαι να διασφαλίσει έτσι την απρόσκοπτη εκταμίευση των δόσεων που προβλέπει το ίδιο Πρόγραμμα.

Μεταξύ αυτών είναι η μείωση των επιδομάτων ανεργίας, η νέα αύξηση στα καύσιμα και τα τσιγάρα, η ολοσχερής κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στον δημόσιο τομέα, η αποσύνδεση των συντάξεων από τον πληθωρισμό, ο περιορισμός των κοινωνικών δαπανών κ.ά.

Η κυβέρνηση, όπως εξάλλου έχει δεσμευθεί κι από το μνημόνιο, φέρεται να έχει διαμηνύσει στους ελεγκτές της Κομισιόν- οι οποίοι οσονούπω καταφθάνουν για άλλη μια φορά στην Αθήνα, προκειμένου να συντάξουν την έκθεση του Ιουλίου- ότι θα τιμήσει την υπογραφή της και δεν πρόκειται να διστάσει να λάβει τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα. Οι αρμόδιες πηγές της Κομισιόν έλεγαν πως ατύπως έχουν ήδη αρχίσει οι διαβουλεύσεις για το είδος των μέτρων- που φυσικά εστιάζονται στα έσοδα και τις δαπάνες, αφού εκεί παρατηρούνται οι αποκλίσεις, ενώ στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υπάρχει ακόμη (και τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουνίου) περιθώριο για την Αθήνα να δείξει συνέπεια. Σύμφωνα με υπολογισμούς κοινοτικών πηγών, τα έσοδα, που θα πρέπει στο τέλος του έτους να φθάσουν τα 58 δισ., τον Σεπτέμβριο θα κινούνται στα 41 δισ. - ενώ είναι σχεδόν αδύνατος ο υπολογισμός της εκτροπής στη συγκράτηση των δαπανών, αφού σε αυτήν το ελληνικό κράτος συνυπολογίζει και τα χρέη.

Δεμένα χέρια. Το πακέτο των μέτρων, κατά τους κοινοτικούς, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο για να υπάρξει η εκταμίευση της δεύτερης δόσης του δανείου, τον Οκτώβριο, και της τρίτης δόσης, τον Δεκέμβριο, με την καθεμιά να ανέρχεται σε 9 δισ. Τα χέρια του οικονομικού επιτελείου είναι ουσιαστικά δεμένα και δεν μπορεί να μην το εφαρμόσει, αφού στέρηση μιας δόσης- ή και καθυστέρηση στην καταβολή της- θα σήμαινε πτώχευση της χώρας, αφού οι αγορές είναι κλειστές για την Ελλάδα και τις ελληνικές τράπεζες- και θα παραμείνουν έτσι τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2012, όπως αναφέρεται και στην έκθεση των ελεγκτών.

Προειδοποιητική βολή. Η πρώτη προειδοποιητική βολή θα είναι στην έκθεση που θα ανακοινωθεί στο ΕCΟFΙΝ του Ιουλίου- συγκερασμό των δύο εκθέσεων, αυτής της Κομισιόν και της ΕΚΤ από τη μια μεριά, και του ΔΝΤ από την άλλη. Τον Οκτώβριο, η αναφορά στην αντίστοιχη έκθεση- που θα συνοδεύει την εκταμίευση 9 δισ.- θα είναι ρητή, θα λέγεται καθαρά δηλαδή ότι τα χρήματα δίδονται υπό τον όρο ότι θα ληφθούν μέτρα κι εφόσον αυτό δεν γίνει, τον Δεκέμβριο θα υπάρξει πρόβλημα με την τρίτη δόση.

Λάθος σήματα. Στις Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ότι το οικονομικό πρόγραμμα που υποχρεούται να ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση είναι «βαρύ». Υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι δεν γίνεται... ελαφρύτερο όταν οι κυβερνητικοί παράγοντες εμφανίζονται να μην το υιοθετούν και να το «φορτώνουν» στην Ενωση και το ΔΝΤ, σαν να είναι άμοιροι και της υιοθέτησης και της εφαρμογής. Σημειώνουν επίσης ότι η απροθυμία στην εφαρμογή- όπως παρατηρήθηκε στην περίπτωση του Ασφαλιστικού ή στην περίπτωση των επιθέσεων που δέχθηκε ο κ. Παπακωνσταντίνου για τις αποκρατικοποιήσεις- δίδει λάθος σήματα και στις αγορές, τις οποίες αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα χρειασθεί. «Τα 110 δισ. του μηχανισμού δεν επαρκούν για την πλήρη χρηματοδότηση της Ελλάδας σε ολόκληρη τη διάρκεια του Προγράμματος- μετά τους πρώτους 18 μήνες θα χρειασθεί και πάλι τις αγορές για να δανεισθεί. Με στάσεις απροθυμίας στην προσαρμογή και εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, θα βρεθεί και πάλι σε αδυναμία δανεισμού- και δεν θέλουμε να σκεφθούμε τι θα συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση», έλεγαν με ανησυχία.

Δείτε τον Θαπατέρο. Οι ίδιοι παράγοντες πρόσθεταν πως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι σταθερή και δεν αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο, ώστε να δικαιολογείται η απροθυμία της. «Εδώ ο κ. Θαπατέρο πέρασε το πρόγραμμα λιτότητας με μία ψήφο και δεν φοβήθηκε», έλεγαν χαρακτηριστικά και υπενθύμιζαν ότι ιστορικά σπανίως έχει υπάρξει πτώση της κυβέρνησης σε περίοδο λιτότητας. Κάτι, μάλιστα, που ισχύει και για την Ελλάδα, τόσο την περίοδο του ΄85, με υπουργό Οικονομικών τον κ. Σημίτη, όσο και μετά το ΄93, όταν η χώρα προσπαθούσε να εισέλθει στην ΟΝΕ. Τέλος, δεν έκρυβαν την ενόχλησή τους για δηλώσεις που φέρεται να έχει κάνει ο κ. Παπακωνσταντίνου, ότι «εάν χρειασθεί να λάβω πρόσθετα μέτρα θα παραιτηθώ», ή του κ. Λοβέρδου πως «τέτοιο Ασφαλιστικό δεν αντέχει η κυβέρνηση».

Πλήρης κατάργηση των δώρων σε Δημόσιο και συντάξεις.
Αυξήσεις σε ποτά, τσιγάρα. Τέρμα οι υπερωρίες


Και τρία μέτρα που εξαρτώνται από την απόκλιση

Υπάρχουν και τρία ακόμη μέτρα τα οποία οι άνθρωποι της Κομισιόν χαρακτηρίζουν «σκέψεις»υπονοώντας ότι θα εξαρτηθούν από το μέγεθος της απόκλισης που θα παρατηρηθεί στην υλοποίηση του Προγράμματος. Αυτές είναι:

1Η μείωση της ανώτατης αμοιβής για δικαστικούς και ανώτατους κρατικούς λειτουργούς από 5.900 ευρώ σε 4.900 ευρώ.

2Η αναθεώρηση των αναπηρικών συντάξεων και η θεσμοθέτηση των νέων κριτηρίων για χορήγηση αναπηρικών από δω και πέρα τον Δεκέμβριο του 2010 αντί του Δεκεμβρίου του 2011 που προβλεπόταν αρχικά.

3Η αναβολή της εφαρμογής της αρχής «πέντε συνταξιοδοτούνται, ένας προσλαμβάνεται» στο Δημόσιο για το 2012- και η παράταση του παγώματος των προσλήψεων για όλο το 2011.

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Το φονικό ρεσάλτο μεγάλωσε το χάσμα που χωρίζει τους φιλελεύθερους από τους ορθόδοξους εβραίους

Για τους εβραίους των Ηνωμένων Πολιτειών το καταστροφικό για το Ισραήλ επεισόδιο στην ανοιχτή θάλασσα την περασμένη Δευτέρα μεγάλωσε το χάσμα που όλο και περισσότερο τους χωρίζει σε δύο στρατόπεδα. Στην ιστοσελίδα της Αmerican Ιsrael Ρublic Αffairs Committee, η οποία εκπροσωπεί το γηραλέο εβραϊκό κατεστημένο της Αμερικής, η αιματηρή ιστορία έχει τίτλο «Ακραίοι υποστηρικτές της Χαμάς χτύπησαν και μαχαίρωσαν ισραηλινούς στρατιώτες». Ο θάνατος εννέα ανθρώπων που διαμαρτύρονταν για τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ ούτε σε υπότιτλο αναφέρεται!

Αντίθετα, η ιστοσελίδα του J Street, της αμερικανοεβραϊκής ομάδας η οποία υποστηρίζει ενεργητικά την ύπαρξη δύο κρατών στη Μέση Ανατολή και επικρίνει τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποτρέψει μια τέτοια λύση, εκφράζει μια εντελώς διαφορετική ευαισθησία. Η καταστροφική ενέργεια, γράφει η J Street, «είναι μέρος των συνεπειών του αντιπαραγωγικού ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας». Και στην ιστοσελίδα του Αmericans for Ρeace Νow, μιας άλλης αμερικανοεβραϊκής ομάδας η οποία συνδέεται με το κίνημα ειρήνης του Ισραήλ, η ναυτική επιχείρηση χαρακτηρίζεται «νέο κατρακύλισμα στον δρόμο που διάλεξε το Ισραήλ για να περιορίσει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική αντιπολίτευση».

Οι πολιτικοί ηγέτες του Ισραήλ, λέει η Ντέμπρα Λι, πρόεδρος του Αmericans for Ρeace Νow, όλο και περισσότερο χαρακτηρίζουν τρομοκράτες τους αντιφρονούντες. «Ακούμε χαρακτηρισμούς όπως “οικονομική τρομοκρατία” για να περιγράψουν τις προσπάθειες της Παλαιστινιακής Αρχής να μποϊκοτάρει τα προϊόντα που παράγονται στους νέους ισραηλινούς οικισμούς, ακούμε για λαϊκίστικη τρομοκρατία όταν αναφέρονται σε ειρηνικές διαμαρτυρίες, ακούμε και για πολιτιστική τρομοκρατία όταν θέλουν να περιγράψουν την πίεση που ασκείται σε ξένους καλλιτέχνες να ακυρώσουν τις εμφανίσεις τους στο Ισραήλ» εξηγεί η κυρία Λι.

Ολες αυτές οι αντίθετες απόψεις εκφράζουν ένα πραγματικό ρήγμα στην εβραϊκή κοινότητα της Αμερικής, ή ίσως μεταξύ δύο εβραϊκών κοινοτήτων της Αμερικής οι οποίες όλο και περισσότερο απομακρύνονται η μία από την άλλη. Στη μία βρίσκονται οι αειθαλείς εβραϊκές οργανώσεις που δεν θέλουν να επικρίνουν την κυβέρνηση του Ισραήλ για την όλο και μεγαλύτερη στροφή της στον εθνοκεντρισμό εις βάρος της δημοκρατίας. Είναι οι ορθόδοξοι εβραίοι για τους οποίους ο εθνοκεντρισμός είναι το κέντρο της ύπαρξής τους. Είναι και η μικρή ομάδα των νεοσυντηρητικών για τους οποίους ο αγώνας για τον χαρακτήρα του Ισραήλ είναι ένα ακόμη μέτωπο στον πόλεμο εναντίον των φιλελεύθερων εβραίων.

Στην αντίπαλη πλευρά βρίσκεται ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των φιλελεύθερων αμερικανών εβραίων και η πλειονότητα των νέων στην ηλικία εβραίων των ΗΠΑ. Ο Πίτερ Μπέιναρτ, άλλοτε εκδότης του «Νew Republic», δημοσιεύει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με αυτό το ρήγμα στο επόμενο τεύχος της επιθεώρησης «Νew Υork Review of Βooks» της 10ης Ιουνίου. Αρχίζει αναφέροντας ότι δημοσκοπώντας το 2003 διάφορες ομάδες αμερικανοεβραίων σπουδαστών διεπίστωσε ότι η σκέψη τους δεν πήγαινε στο Ισραήλ, ακόμη και όταν μιλούσαν για την εβραϊκή τους ταυτότητα. Ο μόνος σιωνισμός τον οποίο θα μπορούσαν να υποστηρίξουν, γράφει ο Μπέιναρτ, θα ήταν εκείνος που «θα αναγνώριζε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην ειρήνη». Ηταν μάλιστα προθυμότατοι να καταδικάσουν μια ισραηλινή κυβέρνηση η οποία δεν θα συμμεριζόταν αυτές τις θέσεις.

Δηλαδή αυτοί οι νέοι είχαν τα ίδια αισθήματα με τους φιλελεύθερους αμερικανοεβραίους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολυπολιτισμό και έβλεπαν με σκεπτικισμό τις στρατιωτικές λύσεις. «Με την εφηβική αθωότητά τους δεν αντιλαμβάνονταν ότι θα έπρεπε να αποβάλουν αυτές τις αρχές όταν θα πήγαιναν στο Ισραήλ» σημειώνει ο Μπέιναρτ. Αλλά οι συγκεκριμένοι έφηβοι δεν είναι οι μόνοι νέοι Αμερικανοεβραίοι. Μια δημοσκόπηση του 2006 που έκανε η Αmerican Jewish Committee έδειξε ότι το 60% των κάτω των 40 ετών μη ορθόδοξων εβραίων της Αμερικής υποστηρίζει το παλαιστινιακό κράτος, ενώ μόνο το 25% των αντίστοιχων ορθόδοξων το υποστηρίζει. «Στις νεότερες γενιές ιδιαίτερα», γράφει ο Μπέιναρτ, «όλο και λιγότεροι φιλελεύθεροι αμερικανοεβραίοι είναι σιωνιστές και όλο και λιγότεροι αμερικανοεβραίοι σιωνιστές είναι φιλελεύθεροι».

Φυσικά, οι ρίζες του αμερικανοεβραϊκού σιωνισμού είναι εντελώς φιλελεύθερες. Σήμερα όμως οι φιλελεύθεροι Αμερικανοεβραίοι έχουν αντικρουόμενα αισθήματα για το Ισραήλ. Τα τελευταία 43 χρόνια το Ισραήλ έχει υπό κατοχήν την παλαιστινιακή Δυτική Οχθη, δημιουργώντας εκεί οικισμούς οι οποίοι περιορίζουν το έδαφος της Παλαιστίνης σε μικροτεμάχια. Καθώς οι έποικοι, οι ορθόδοξοι και οι ρώσοι μετανάστες υποστηρίζουν πολιτικές που στραγγαλίζουν τους εντός και εκτός Ισραήλ Παλαιστινίους, ο δημοκρατικός χαρακτήρας τού πάλαι ποτέ σοσιαλιστικού εβραϊκού κράτους εξανεμίστηκε. Ενα έθνος το οποίο σταματά στα σύνορα έναν διανοητή όπως ο Αμερικανοεβραίος Νόαμ Τσόμσκι δεν είναι εκείνο που ο Λούις Μπράντις- η μεγάλη μορφή του αμερικανικού φιλελευθερισμού και του αμερικανικού σιωνισμού στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα- θα χαιρέτιζε. Κάθε μέρα που περνά οι πολιτικοί διάδοχοί του λιγοστεύουν.

Πολίτες με διαγωνισμό θα γίνονται αξιωματικοί

ΜΕΓΑΛΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. TI ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑΝΑΙ ΑΥΤΟΣ;

ΚΑΡΙΕΡΑ στο στράτευμα ως αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί θα μπορούν να κάνουν πλέον μαζικά και πτυχιούχοι των- μη στρατιωτικών- Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ανήγγειλε χθες ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πτέραρχος Γιάννης Γιάγκος, παρουσιάζοντας το γενικό στίγμα τού υπό εξέταση σχεδίου για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στις υπάρχουσες Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές. Παράλληλα, όπως είπε, λόγω της οικονομικής κρίσης η Ελλάδα τραβά προσωρινά «χειρόφρενο» στις μεγάλες αγορές όπλων εστιάζοντας ταυτόχρονα στην πλήρη αναβάθμιση καί αξιοποίηση της διαθεσιμότητας των μέσων που ήδη έχει στο οπλοστάσιό της. Παρά τη στενότητα βέβαια- τόνισε - εξοπλιστικές δαπάνες θα υπάρξουν για την αγορά ανταλλακτικών και πυρομαχικών που είναι απαραίτητα, την επέκταση της χρήσης εξομοιωτών κ.λπ.

Ειδικότητες υποστήριξης
Το ελληνικό Πεντάγωνο είναι πολύ κοντά στην απόφαση να καταργήσει την εκπαίδευση αξιωματικών μη επιχειρησιακών ειδικοτήτων στις υπάρχουσες Στρατιωτικές Σχολές και να αντλήσει στελέχη γι΄ αυτές από την αγορά, με διαγωνισμό. Οι προσλαμβανόμενοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ πριν να φορέσουν τα γαλόνια θα υφίστανται μόνον ενός έτους στρατιωτική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα καλύπτονται από την αγορά είναι οι μετεωρολόγοι, νοσηλευτές, ηλεκτρονικοί, πολιτικοί μηχανικοί.

Ακόμα και οι ιατρικές ειδικότητες είναι πιθανόν να περιληφθούν σε επόμενο στάδιο. «Εξετάζουμε διάφορες πτυχές και κυρίως το οικονομικό κόστος» είπε ο πτέραρχος Γιάγκος. Στόχος του υπουργείου είναι ορισμένες τουλάχιστον από τις καταργούμενες ειδικότητες να μην περιληφθούν στο Μηχανογραφικό του υπουργείου Παιδείας από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Ανάλογα με την κατάληξη της μελέτης, ίσως κλείσουν και κάποια Τμήματα που, όπως ειπώθηκε, κοστίζουν πολύ ακόμα και ως κτιριακές υποδομές.

Επαναπατρισμός στρατευμάτων
Το μεγάλο κόστος που έχει η ελληνική συμμετοχή σε πολυεθνικές αποστολές- περίπου 65 εκατ. ευρώ το έτος- οδήγησε το ΓΕΕΘΑ στον δραστικό περιορισμό τους. Για το Κόσοβο ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη σταδιακή απομάκρυνση του συνόλου σχεδόν της δύναμης που σήμερα αριθμεί 675 στρατιωτικούς με ετήσιο κόστος 22 εκατ. ευρώ. Το ΝΑΤΟ θα προχωρήσει σε μείωση των δυνάμεών του κατά 1/3 από τον Νοέμβριο, η Ελλάδα όμως επιδιώκει να φύγει το 50% της δύναμής της πιο νωρίς και σταδιακά να μείνουν μόνο 50 στρατιωτικοί. Οσον αφορά τη Σομαλία, η Ελλάδα που συμμετέχει στη ΝΑΤΟϊκή και ευρωπαϊκή αποστολή αντιστοίχως με δύο φρεγάτες απέσυρε ήδη από χθες τη μία («Λήμνος»). Η συμμετοχή στη ΝΑΤΟϊκή αυτή αποστολή κόστισε πέρυσι 5,7 εκατ. ευρώ.

«Οχι» στην αύξηση θητείας
Στο μεταξύ με ένα «όχι» απέκλεισε χθες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Ευάγγ. Βενιζέλος το ενδεχόμενο να αυξηθεί η στρατιωτική θητεία, όπως ήθελε σχετική φημολογία τις τελευταίες ημέρες μέσω του... ράδιο αρβύλα. Πάντως σε διάφορα επίπεδα εντός του στρατεύματος και σε προσωπικό επίπεδο διατυπώνονταν προβληματισμοί μήπως στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων και της απαγόρευσης πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) να εξετασθεί η δυνατότητα επαναφοράς του 12μηνου για κάποιο διάστημα.